ECPAT

Inspelning med Kjell Bergqvist

Inför lanseringen av dokumentärfilmen “När Ingen Ser” arbetar ECPAT för att så många som möjligt ska se filmen. Eftersom den är inspelad i flera olika länder – Rumänien, Kambodja, Sverige och Sydsudan – tar den ett brett grepp om frågan barnsexhandel. Vi tror att ju mer den når ut till skilda beslutsfattare desto mer kan vi lyfta att handeln med barn existerar globalt, vilket inte heller utesluter Sverige. Därför tar vi hjälp av olika aktörer för att sprida filmen till både näringsliv, makthavare och allmänhet. I onsdags hade vi en trevlig dags filminspelning med vår ambassadör, skådespelaren Kjell Bergqvist. Arkitekturmuséet var vänliga att låta oss filma i deras vackra lokaler och vi var särskilt tacksamma över hjälp med hela filmproduktionen från Marcus Frendberg, CEO på Monarki Stockholm Mediaproduktion AB.

Sammanlagt spelades tre kortfilmer in, i vilka Kjell uppmärksammar “När Ingen Ser” och dess premiär den 1:a oktober, då den visas för utvalda politiker, näringslivsledare och andra med unika möjligheter att göra skillnad.

Varmt tack till Kjell, filmaren Marcus Frendberg på Monarki och Arkitekturmuséet!

johanna wester, kjell bergqvist, helena gruppbild

Johanna och Helena från ECPAT gör filminspelning med Kjell Bergqvist på Arkitekturmuséet

Barnsexhandel

Sverige måste bli vassare mot barnsexhandel

I en debattartikel i gårdagens Expressen ”EU måste bli vassare mot barnsexhandel”  lyfter Justitieminister Beatrice Ask Sveriges huvudfrågor i det fortsatta arbetet med den Globala Alliansen mot sexuella övergrepp på barn. Den 5 december 2012 lanserade EU-kommissionären för inrikes frågor Cecilia Malmström tillsammans med USA: s justitieminister Eric Holder en global allians mot sexuella övergrepp mot barn på nätet. Initiativet syftar till att förena beslutsfattare runt om i världen för att bättre kunna identifiera och hjälpa offren och åtala förövarna.

Det är med glädje vi läser justitieministerns inlägg som betonar vikten av ett internationellt samarbete för att bekämpa barnsexhandel och lagföra fler förövare. En högre målsättning för det internationella samarbetet bör naturligtvis också innebära en högre målsättning för det nationella arbetet mot barnsexhandel.

”Vi har ett antal fällande domar mot svenskar för sexualbrott mot barn i länder utanför Sverige. Mer måste dock göras av fler länder tillsammans för att vi ska kunna minska barnsexhandeln.”, skriver Ask.  Vidare lyfter ministern ett behov av att förstärka arbetet mot de så kallade virtuella våldtäkterna. ECPAT ser mycket positivt på att lagföringen av förövare lyfts fram. Antalet domar mot svenskar som begått sexualbrott mot barn utomlands är tre, fyra om man räknar in det senaste Hässleholmsmålet om anstiftan och stämpling till våldtäkt mot barn, en så kallad virtuell våldtäkt. Med endast fyra lagförda förövare har vi en tunn botten att stå på, men det är trots allt en botten att stå på och härifrån kan det bara gå åt ett håll.  

Hässleholmsmålet beskriver ett tillvägagångssätt som i sig inte är unikt men som på grund av sin svåra upptäckt kräver krafttag för att upptäcka och lagföra. Händelserna i sig ger också upphov till en ny debatt kring vår lagstiftning.  Kan en skärm skydda oss från att dömas som den verkliga förövaren? Hänger juridiken med i den virtuella utvecklingen? Hässleholms tingsrätt dömde i januari i år en 64-årig man till 8 års fängelse för anstiftan till grov våldtäkt mot barn i flertalet fall och ett fall av stämpling till grov våldtäkt mot barn. Tingsrättens dom överklagades av båda parter och i början på april kom Hovrättens dom – 4,5 års fängelse, en sänkning med 3,5 år.

Hovrätten bedömde, till skillnad från tingsrätten, brotten som stämpling till våldtäkt mot barn och inte anstiftan till grov våldtäkt mot barn. Motiveringen från hovrätten var att våldtäkterna mot barnen inte var att betrakta som grova och att kvinnorna som utfört övergreppen gjort det för pengar och inte för sexuell tillfredsställelse, och därför ”kunnat ta hänsyn till barnen på ett annat sätt”. Ta hänsyn till barnen? Det handlar om vuxna personer, med nära anknytning till barnen, som i ett rum, framför en kamera förgriper sig sexuellt på barn med hjälp av flaskor och andra tillhyggen. ”xxx (en av förövarna på plats) har konfronterats med bilden och sagt att flaskan fördes in och att barnet bleknade av rädsla”. Lekmannen behöver inte läsa många rader av domen för att förstå att någon hänsyn till barnen är det inte tal om.
Den dömde efterfrågade smärta hos barnen, men hovrätten ansåg inte att det var klarlagt att mannen förväntade sig att instruktionen att tillfoga barnet smärta skulle följas. Hovrätten ansåg heller inte att det rörde sig om grova övergrepp och därav bedömningen om att det handlar om stämplingsbrott och inte anstiftansbrott.

Hovrättens dom väcker inte bara en debatt kring hur vi ska kunna förstärka arbetet mot virtuella våldtäkter men även hur dessa brott ska sanktioneras. Hässleholmsmålet var det första av sitt slag i Sverige där en förövare dömts för att ha beställt sexuella övergrepp på barn. Förövaren har alltså själv inte varit på plats och utfört övergreppen, men har haft full kontroll genom att regissera alla händelser med hjälp av pengarnas makt. Enkelt sagt, hade förövaren inte suttit bakom skärmen och med enkla medel kunnat betala för sina ”varor”, hade barnen inte blivit utsatta för grova sexuella övergrepp. Bör förövaren i sådant fall inte straffas som en ”verklig” förövare och sanktioneras för brottet våldtäkt mot barn? En diskussion vi gärna ser att Ask utvecklar.

Precis som Ask skriver så har Rikskriminalpolisen, efter påtryckningar från ECPAT, fått chansen att utöka sina resurser och därmed identifieras idag fler barn än tidigare. En mycket positiv utveckling som vi hoppas att regeringen ta fasta på. Det behövs mer utbildning för polis och rättsväsende för att Sverige ska kunna bli vassare mot barnsexhandeln. Utbildning innebär att fler får upp ögonen för brottet och att fler barn kan identifieras i Sverige och i världen. Det är en gränslös handel, vilket innebär att den även finns i Sverige. Finanskoalitionens framgång kan vittna om att utbildning, samverkan och kommunikation ökar medvetenheten, försvårar handeln och därmed minskar efterfrågan.

Vi vill uppmana alla aktörer att tänka på sin roll i den globala barnsexhandeln, såväl myndigheter, näringsliv som privatpersoner, för visst kan vi alla bli strået vassare i arbetet med att försvåra och stoppa möjligheterna att tjäna pengar på barns kroppar, det krävs bara att vi vågar agera! Ask skriver att regeringen ställer sig bakom den Globala Alliansens målsättning om en högre ambitionsnivå i det internationella samarbetet. ECPAT utgår från att det även innebär en högre ambitionsnivå för det svenska arbetet.

Barnsexhandel Barnsexturism ECPAT

Europarådets resolution om kampen mot barnsexturism

Den 23 april antog Europarådets parlamentarikerförsamling en resolution om kampen mot barnsexturism. Den antagna texten är till stora delar baserad på ECPATs arbete. Resolutionen är ett viktigt steg framåt för att säkerställa att barn över hela världen får ett förstärkt skydd mot resande förövare.

Barnsexturismen har ökat

Europarådet konstaterar i rapporten att barnsexturismen ökat dramatiskt under senare år trots att kännedomen ökat. Även om resolutionen inte är juridiskt bindande ger den tydlig vägledning för Europarådets medlemsländer och påminner om vikten av såväl övergripande som koordinerat arbete i både ursprungsländer och destinationsländer. Sverige har nu ratificerat Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp, den så kallade Lanzarotekonventionen, och tagit bort kravet på dubbel straffbarhet för köp av sexuell handling av barn. read more »

Barnsexturism ECPAT

Möte med kodundertecknarna

Den 13:e mars samlades alla åtta svenska undertecknare av ECPATs Uppförandekod mot barnsexturism för att diskutera sitt arbete. Kodundertecknarna är de resebolag som valt att arbeta aktivt mot handeln: Fritidsresor, Ving, Apollo, Resia, Svenska Resegruppen, Resfeber, Solresor och Lotus Travel. read more »

Barnsexturism ECPAT

eTRAVELi:s svenska bolag, Svenska Resegruppen, undertecknar ECPAT:s Uppförandekod

Den 30:e januari undertecknade Svenska Resegruppen ECPAT:s Uppförandekod för resebolag mot barnsexturism. Detta är ett viktigt ställningstagande som visar att de aktivt arbetar mot barnsexhandel genom att informera sina kunder, arbeta efter en etisk policy, utbilda sin personal, lägga in en klausul om arbetet mot barnsexturism i sina kontrakt samt årligen rapportera till kodsekretariatet.

De varumärken detta kommer gälla är Travelstart, Flygvaruhuset, Travelfinder, Budjet, Travelpartner, Supersavertravel och Seat24.

ECPAT Sveriges ordförande Lars Arrhenius och Ralph Axelson, vd Svenska Resegruppen.

- Det är ett självklart och naturligt val för oss att underteckna denna kod för att vara med och göra skillnad. Vi är tacksamma att vi får samarbeta med ECPAT för att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel: barnpornografi, trafficking och barnsexturism, säger Marléne Wallberg, Marknadsdirektör på eTRAVELi, som är den koncern Svenska Resegruppen tillhör.

Utbildningsinsatser för Svenska Resegruppens anställda kommer äga rum under våren.

Andra som engagerat sig i arbetet mot förebygga och stoppa dokumenterade sexuella övergrepp på barn genom att anta Uppförandekoden är Apollo, Fritidsresor, Lotus Travel, Resfeber, Resia, Solresor och Ving.

Läs mer om Uppförandekoden på www.thecode.org

Barnsexhandel Gästskribent

När jag var barn

Lova Magnusson och Sofia Lindman skickade oss en YouTube-länk till en film de gjort om vikten av att barn ska få vara barn. Filmen, När jag var barn, är gjord till förmån för ECPAT Sverige, så vi var naturligtvis nyfikna och ville veta mer. Här nedan kan du läsa deras text om hur de fick idén och hur de gick till väga. read more »

ECPAT

Filmad paneldiskussion om barns rättigheters status

Den 27:e november medverkade Johanna Wester och Amanda Bertilsdotter Nilsson för ECPAT i en paneldiskussion om statusen för barns rättigheter i Sverige i samband med en bokrelease arrangerad av författaren och CSR-experten Parul Sharma.
I diskussionspanelen ingick också Amnestys generalsekreterare i Sverige, Lise Bergh, och grundaren av Trygga Barnen, Agneta Trygg. Några av de frågor som diskuterades var etiskt företagsansvar, samarbeten för barns rättigheter och kännedomen om Barnkonventionen i Sverige.

Varmt tack till Linnéa Krylén, illustratör till bl. a Parul Sharmas bok “Babo och sprickan”, för materialet. Besök gärna hennes hemsida på www.linneakrylen.se.

Barnsexturism

Resia blir undertecknare av ECPAT:s Uppförandekod

Som första svenska resebyråkedja har Resia nu undertecknat ECPAT:s Uppförandekod för researrangörer mot barnsexturism. Det innebär att Resia aktivt ska jobba för att minska barnsexturismen, bland annat genom att ställa krav på leverantörer, utbilda egen personal och informera resenärer.

- Att underteckna koden är ett viktigt och naturligt steg för oss. Tidigare har inte resebyråer kunnat underteckna koden, men när den möjligheten nu finns så är det självklart att vi aktivt vill delta i arbetet mot barnsexturism. Vi uppmanar alla våra kollegor i branschen att göra detsamma, säger Eva Moen Adolfsson, vd på Resia.

 

- ECPAT Sverige välkomnar Resias initiativ till att börja arbeta konkret mot barnsexturism, det vill säga resande förövare som söker sig till minderåriga. Som en stor aktör och förmedlare av resor gör deras ansträngningar skillnad. Vi ser fram emot att bistå Resia i deras viktiga arbete mot barnsexhandel, säger Lars Arrhenius, ordförande ECPAT Sverige.

 

johanna-wester-eva-moen-lars-arrhenius1
Johanna Wester, ECPAT, Eva Moen, VD för Resia och Lars Arrhenius, ordförande för ECPAT

 

Koden är internationellt erkänd och har antagits av över tusen researrangörer i mer än 40 länder. I Sverige har Apollo, Fritidsresor, Ving, Lotus Travel, Resfeber, Solresor och nu även Resia undertecknat koden.

 

- Det känns oerhört viktigt att alla som jobbar på Resia vet hur man går till väga om man någon gång skulle konfronteras med problematiken kring barnsexturism. Det första vi kommer att göra är därför att utbilda alla våra medarbetare i frågan. Vi kommer också att jobba aktivt med att föra in koden i alla våra leverantörsavtal samt följa upp hur våra samarbetspartners jobbar i barnrättsfrågor, säger Eva Moen Adolfsson.
ECPAT

En rättssäker framtid för barnen

På frågan om barnsexhandel existerar svarar många ja, men ställer man följdfrågan om barnsexhandel existerar i Sverige får man ofta ett annat svar. Vi är alla införstådda med att barn köps och säljs för sexuella ändamål, men för de flesta känns det otänkbart att barnsexhandel skulle existera i Sverige, nära inpå oss själva. Okunnighet och ovilja att se och förstå barnsexhandelns nationella existens gör marknaden lukrativ då den blir mindre riskfylld. Att många av brotten i sin tur sällan leder till mer än böter gör att utredningarna nedprioriteras. Regeringens mål från 2007 är att inget barn i Sverige ska utsättas för sexuell exploatering och att inget barn i andra länder ska utsättas för sexuell exploatering av personer från Sverige. Men var står vi egentligen idag?

read more »

Barnsexhandel

Rättigheter och demokrati för en miljon flickor!

Nu har 90 starka flickor i Ghana utbildats till ambassadörer för flickors rättigheter. Det är ett viktigt steg i det SpecialProjekt som genomförs av ECPAT Sverige och World’s Children’s Prize Foundation med stöd från Svenska PostkodLotteriet.
De deltagande flickorna har själva utsatts för eller riskerar att utsättas för barnsexhandel eller andra kränkningar av flickors rättigheter. De kom från hela landet till utbildningen i huvudstaden Accra, med höga förväntningar och en stark vilja att kämpa för flickors rättigheter och mot barnsexhandel.

read more »

CSR ECPAT

Filmad paneldebatt om status för barns rättigheter

I e-boken ”Babo och Sprickan” belyser författaren och CSR-experten Parul Sharma problematik kring barns rättigheter. Alla hennes intäkter från boken kommer oavkortat gå till ECPAT Sverige. read more »

CSR Trafficking / människohandel

Utbildning för Swedavia

Idag höll två representanter från ECPAT en utbildning om barnsexhandel och hur man motarbetar den, för Swedavia på Arlanda. Swedavia är en statlig koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige, inklusive bland annat Arlanda, Landvetter och Malmö Airport. read more »

ECPAT

ECPAT på ny GrannYra

PostkodLotteriets GrannYra, som spelades in på Stortorget i Östersund den 14 oktober, skapade 18 nya miljonärer i Mattmar. Totalt delades 50 miljoner kronor ut, och trots regn och kyla samlades många östersundsbor för att delta i festligheterna.

Som förmånstagare till PostkodLotteriet var ECPAT Sverige såklart på plats, och representerades av vice ordförande Inger Davidsson och volontären Eva. read more »

ECPAT

Terränglöpning till förmån för ECPAT Sverige

Löparen Anders Svärd driver en blogg om träning och arrangerade söndagen den 7 oktober eventet Tuggarns Trail, till förmån för ECPAT Sverige. Den nio kilometer långa sträckan bestod av både grusväg, berg och annan kuperad terräng med bitvis stora höjdskillnader. Med 42 deltagare var eventet en succé, och en uppföljning planeras redan till våren 2013. read more »

Grooming

Ungdomsgruppen arrangerade filmvisning och BRÅ-föredrag om gromning

I samband med Internationella Barndagen den 1:a oktober bjöd ECPAT:s ungdomsgrupp in ca 50 andra unga engagerade till visning av dramafilmen ”Trust” på Bio Rios Salong 4. Filmen, som är regisserad av David Schwimmer, lyfter temat gromning vilket är när vuxna söker barn på nätet med avsikten att utnyttja dem sexuellt.
Under kvällen bjöds det på dryck, snacks och kaffe och efteråt höll Brottsförebyggande Rådet ett föredrag om gromning och gav exempel på andra sätt som gromning kan gestalta sig på, annat än det använt i filmen.

Ungdomsgruppen ville genom den här visningen uppmärksamma att gromning och andra former av barnsexhandel är något som kan drabba även barn som inte är socialt eller ekonomiskt utsatta. Kvällen var trevlig och innehöll många intressanta samtal!

Fotograf: Emelie Thorburn

ECPAT Trafficking / människohandel

ECPAT:s föreläsning på premiären av Not My Life

Under söndagen den andra september premiärvisades filmen ”Not My Life” av Robert Bilheimer på Radisson Blu Waterfront Hotel. Tvåhundra personer närvarade på premiären, däribland kronprinsessan Victoria. Vid filmvisningen höll ECPAT:s Johanna Wester ett föredrag om barnsexhandel med fokus på efterfrågan read more »

ECPAT

Marathon mot barnsexturism och trafficking

På lördag den 2 juni är det dags igen – då går startskottet för 2012 års Stockholm Marathon. Loppet är en utmaning som man kan anta av en mängd olika anledningar. En av de drygt 21 000 löparna är Rebecca Söderblom, som funderade på olika sätt att motivera sig att våga springa ”maran”. En satsning som tar så mycket energi och tid i anspråk kunde man kanske göra ”något mer” av? Sagt och gjort, efter att ha stämt av med ECPAT Sverige bestämde sig Rebecca för att sprida kunskap om barnsexturism och trafficking. Hon informerar på sin Facebooksida (som heter just ”Marathon mot barnsexturism och trafficking”) om både träningsresultat och hur man kan agera mot barnsexhandel. read more »

ECPAT

The World’s Children’s Prize 2012

Den 23 maj på Gripsholms Slott i Mariefred utdelades “The World’s Children’s Prize for the Rights of the Child 2012” ut av Drottning Silvia. Priset kallas populärt för Barnens Nobelpris och de som röstat fram de tre pristagarna är barn över hela världen. ECPAT Sveriges styrelseledamot Birgitta Engberg rapporterar från prisutdelningen.
read more »

Barnpornografi ECPAT Gästskribent

Webbdagarna stödjer ECPATs arbete

För drygt två månader sedan gick tvådagarskonferensen Webbdagarna av stapeln på Stockholm Waterfront Congress Centre. Webbdagarna är en viktig mötesplats för alla som arbetar med digitala kanaler och den 22-23 mars blev en stor framgång med 1250 besökare, en imponerande talarlista med över 70 internationella och nationella webbprofiler, ett trettiotal partners och en fullspäckad agenda med bland annat åtta kunskapsspår. Huvudtemat för Stockholms-upplagan var ”Gör skillnad”, ett viktigt budskap som vi hoppades skulle beröra våra besökare både på ett professionellt och personligt plan. I linje med konferensens tema kändes det angeläget för oss att bjuda in ECPAT till eventet, eftersom de är ett utmärkt exempel på en organisation som verkligen gör skillnad, både online och offline.
read more »

ECPAT

Frågor och svar med ELSA – The European Law Students’ Association

Christoffer Nystedt, President ELSA Sweden, svarar på frågor om ELSAs samarbete med ECPAT Sverige.

Vad är ELSA?
The European Law Students’ Association (ELSA) är världens största självständiga, icke-politiska och icke-vinstdrivande juriststudentorganisation. ELSA drivs för och av studenter och verkar främst genom sina lokalgrupper som finns på över 200 universitet i 41 länder runt om i Europa. ELSA utgör ett nätverk med 34 000 medlemmar och är en perfekt grund för juriststudenter som är intresserade att driva internationella frågor, förbättra personliga egenskaper och som motiveras av att träffa studenter och examinerade jurister från hela Europa. ELSA finns representerat på sju universitet runt om i Sverige genom lokalgrupper i Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Lund, Örebro och Göteborg. read more »

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube