Barnsexturism CSR Gästskribent

Researrangörer berättar om arbetet med ECPATs Uppförandekod mot barnsexturism

ECPAT Sverige har bjudit in de researrangörer som arbetar med ECPATs Uppförandekod mot barnsexturism att skriva en text om sitt arbete med frågan. Här är Vings bidrag.

read more »

ECPAT

Förändringar i ECPAT Sveriges styrelse

Årsmötet den 4 maj 2011 resulterade i några förändringar av ECPAT Sveriges styrelse. Carl-Göran Svedin (professor i barn- och ungdomspsykiatri) lämnade styrelsen och ersattes av två nya namn: Inger Davidson som vice ordförande och Birgitta Engberg som ledamot.
read more »

Barnpornografi Barnsexhandel Barnsexturism ECPAT Trafficking

ECPAT svarar på polisens och Beatrice Asks tillbakavisande av kritiken

I ett pressmeddelande och i ett brev till FN kritiserar svenska barnrättsorganisationer Sveriges arbete mot barnsexhandel. I en intervju med Sveriges Radio tillbakavisar Justitieminister Beatrice Ask och Björn Sällström, chef för Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp, kritiken. Björn Sällström säger bland annat att mycket hänt på området barnsexturism sedan en rapport 2009 påvisat att brottet i princip var straffritt. Beatrice Ask hävdar i intervjun att barnrättsorganisationerna är dåligt informerade.
 
Både polis och Justitieminister Beatrice Ask blandar ihop begreppen. Sveriges barnrättsorganisationer är inte felinformerade, det som står i brevet är giltigt och sant. ECPAT kan belägga varje argument med ytterligare information. ECPAT har tvärtom väldigt god information om vad som händer på alla områden.

read more »

Barnsexturism CSR Gästskribent

Researrangörernas arbete med ECPATs Uppförandekod mot barnsexturism

ECPAT Sverige har bjudit in de researrangörer som arbetar med ECPATs Uppförandekod mot barnsexturism att skriva en text om sitt arbete med frågan. Först ut är Fritidsresor.

read more »

Barnsexhandel Gästskribent

PRIS skriver om hovrättsdomen i Malmö

Debatten angående hovrättsdomen i Malmö där ett antal män friades från sexuella övergrepp på en förståndshandikappad fjortonårig flicka får inte ta slut ännu.
Jag som skriver är en av grundarna till PRIS (Prostituerades revansch i samhället), ett idéellt nätverk för människor som farit illa i sexindustrin.
  read more »
Barnsexhandel ECPAT

ECPAT Sverige skriver om koppleridomen i SvD

Debatten om hovrättsdomen i Malmö, där ett antal män friades för sexuella övergrepp på en förståndshandikappad fjortonårig flicka, fortsätter i media. ECPAT Sverige skrev i lördags en debattartikel i SvD om hur domen urholkar barns rätt till skydd, och i söndags skrev professor Madeleine Leijonhufvud i samma tidning att HD bör ompröva domen. Läs också Sven-Erik Alhems text om domen här på bloggen.

Barnsexhandel Gästskribent

Sven-Erik Alhem om hovrättsdomen i Malmö

En hovrättsdom i Malmö gällande sexuella övergrepp mot en förståndshandikappad 14 år gammal flicka har rört upp många känslor. Kritiken mot domen har varit hård. Hovrätten har visat alldeles för liten förståelse för flickans begränsade möjligheter att berätta på ett sätt som skulle tillfredsställa domstolens behov av stringens, konkretion och utförlighet, har en del av kritikerna hävdat.

read more »

Barnsexturism

Justitieminister Beatrice Ask svarar Kim

Nu har justitieminister Beatrice Ask svarat på det brev som ECPATs kampanj Support Kim skickade den 18 januari. I brevet ställdes frågan hur regeringen tänkt arbeta mot barnsexturism under 2011.
read more »

Barnsexturism

85 barnsexturister gripna i Kambodja

Amerikansk polis i Kambodja har under de senaste sju åren fört hem 85 barnsexturister till rättegångar i USA. Framgången bygger på ett samarbete med lokal polis och ideella organisationer, bland annat APLE (Action Pour Les Enfants).
read more »

Barnsexturism

Över 10 000 väntar svar från justitieminister Beatrice Ask

ECPATs kampanj Support Kim pågår just nu för fullt. Under gårdagen skickades ett brev till justitieminister Beatrice Ask med frågan hur regeringen tänkt arbeta mot barnsexturism under 2011.
read more »

Barnpornografi

Klargörande angående e-post från “Ecpat Europe”

Just nu sprids ett e-post som påstås komma från “Ecpat Europe” och som bl a hävdar följande: “Ecpat Europe har genom Ecpat hotline mottagit uppgifter gällande att ditt mailkonto har registrerats vid köp av medlemskap på en för oss registrerad hemsida som innehar barnpornografiskt material.”

Därefter avkrävs mottagaren på olika uppgifter.

Varken ECPAT Sverige, ECPAT Europa eller det internationella ECPAT-nätverket ligger bakom detta e-post. Snarare är det att betrakta som ett försök till bedrägeri. Vi avråder mottagare från att lämna ut några som helst uppgifter.

Barnsexturism

Stöd Kim i arbetet mot barnsexturism

Nu syns ECPATs kampanj Support Kim på resesajter, Flygbussarna, Arlanda Express och i resetidningar. Budskapet är att rapportera barnsexturism till ECPAT Hotline på www.ecpathotline.se.
read more »

Barnsexturism

Stöd Kim och arbetet mot barnsexturism

Support Kim - mot barnsexturismHär kommer ett tips till dig som finns på Facebook. Gör ett ställningstagande mot barnsexturism och gå med i gruppen Support Kim.
read more »

ECPAT

Klargörande om ECPAT och Netopia

Idéforumet Netopia har bjudit in till ett frukostseminarium för lansering av en rapport om mellanhandsansvar på Internet. Bland deltagarna finns företaget 3:s VD Peder Ramel. I Netopias inbjudan uppgavs han även delta som styrelseledamot för ECPAT Sverige.

Eftersom detta skapat uppståndelse bland vissa bloggare och twittrare är följande klargörande på sin plats: Peder Ramel är inte styrelseledamot för ECPAT Sverige. Det är ett missförstånd. Däremot är han en värdefull resurs i ECPATs råd, vilket är ett informellt nätverk av personer som bidrar med sin kunskap och kompetens till ECPATs verksamhet. Han deltar på Netopias seminarium som VD för företaget 3. Missförståndet har även korrigerats i Netopias seminarieprogram.

Läs mer om ECPATs styrelse och ECPATs råd.

Barnsexturism

Fler motioner om barnsexturism

Tidigare under dagen omnämndes flera riksdagsmotioner här på ECPATs blogg. Nu har ytterligare motioner om barnsexturism lagts.

read more »

Barnsexturism

Riksdagsmotioner om barnsexturism

Den allmänna motionstiden i riksdagen lider mot sitt slut. Flera riksdagsledamöter har lagt motioner om barnsexturism, dvs förövare som begår övergrepp mot barn i ett annat land.
read more »

Barnpornografi

Om kvinnliga förövare

De senaste dagarna har en barnpornografirazzia uppmärksammats. Det unika med razzian är att många av de gripna är kvinnor, något som hittills varit mycket ovanligt. I dagsläget är det för tidigt att säga något om eventuella brott som begåtts.

read more »

Trafficking

Upprop mot trafficking

Just nu pågår en global namninsamling mot trafficking av barn i sexuella syften. Bakom kampanjen står ECPAT och The Body Shop. Insamlingen som går under namnet Stop Sex Trafficking of Children and Young People har globalt samlat in över tre miljoner namn.

read more »

Grooming

Vems är ansvaret att utbilda om grooming?

I dagarna åtalas en 35-årig man för sexbrott mot 30 flickor. Det är det första fallet där lagen om grooming prövas. Lagen tillkom redan den 1 juli 2009 men har tidigare inte lett till något åtal. I det aktuella fallet har över 300 flickor hörts i utredningen.

Uttrycket grooming betyder att vuxna, ofta med en påhittad identitet, aktivt försöker skapa en förtroendefull relation med barn på nätet i avsikt att senare utsätta dem för sexuella övergrepp. Ett möte på internet kan till en början verka oskyldigt men kan snabbt förvandlas till en mardröm. För er som inte känner till vad grooming handlar om rekommenderar jag att läsa boken Alexandramannen av Katja Wagner. En man som kallade sig för Alexandra dömdes till ett långt fängelsestraff för att ha lurat sammanlagt 58 flickor via deras datorer. I några fall ledde kontakterna till att offren utsattes för våldtäkt. I en undersökning från Brå, Brottsförebyggande rådet, framkommer att nästan varannan 15-årig flicka har utsatts för oönskade sexkontakter av en vuxen via internet. Problemet är omfattande.

Vem har ansvaret för att utbilda och informera kring problemet med grooming och nätkränkningar? I dag är det engagerade människor som genom enskilda organisationer och föreningar eller på egen hand utbildar. Viss information kring problematiken går att få på olika myndigheters nätsidor. ECPAT kontaktas ofta av lärare, skolungdomar och föräldrar som har frågor kring hur man hanterar kränkningar på nätet. ECPAT gav redan 1998 ut informationsmaterial riktat till barn, ungdomar och vuxna.

Det finns idag ett mycket stort behov i samhället av utbildning i att hantera denna fråga. Kunskap saknas hos såväl vuxna som arbetar med unga som hos många barn som inte vet hur man ska skydda sig på nätet. Trots det stora behovet av utbildning saknas idag större utbildningsinitiativ. Idag har skolorna en lagstadgad skyldighet att utreda kränkningar som kommer till deras kännedom, detta gäller även nätkränkningar. För att kunna göra detta på ett effektivt sätt krävs kunskap. Trots att groominglagen funnits i över ett år har endast ett ärende lett till åtal. Det måste betraktas som ett mycket klent resultat.

Sverige ligger tyvärr långt efter på detta område. Ett större grepp måste tas i denna fråga. Storbritannien har varit en föregångare där en särskild myndighet bildats med ett utpekat ansvar att utbilda. I myndigheten samarbetar IT-folk, socialarbetare, poliser, pedagoger och informatörer. Myndigheten har utbildat en miljon barn.

Det råder i Sverige en naiv syn på problemet med grooming och kränkningar på nätet. Vi vuxna måste inse att nätet är en stor del av de ungas vardag, och att nätet är lika mycket en verklighet som det övriga livet. Barn och unga måste få information om de faror som kontakter på nätet kan leda till. Annars riskerar de att utsättas för allvarliga övergrepp.

I FN:s Barnkonvention från 1989 stadgas i artikel 34 att konventionsstaterna är skyldiga att skydda barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Av artikel 4 följer att de länder som undertecknat konventionen skall vidta alla lämpliga , lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i konventionen. Jag måste tyvärr konstatera att Sverige har långt kvar innan de kan anses ha uppfyllt sin skyldighet i detta avseende. Sverige måste agera långt mer kraftfullt i denna fråga än vad som hittills skett. Regeringen måste peka ut vem som har det övergripande ansvaret för att utbilda barn och unga, men också alla de vuxna som i sin profession kommer i kontakt med dessa frågor.

Så länge problemet förringas på det sätt som sker idag riskerar barn, oftast flickor, att utsättas för mycket allvarliga övergrepp.

Lars Arrhenius
ordförande ECPAT Sverige

Barnsexturism

Reportage från Filippinerna

I maj i år lanserade ECPAT ett reportage på nätet om barnsexhandeln i Filippinerna, av journalisten Martin Schibbye och fotografen Jonas Gratzer. Tidigare har författaren Majgull Axelsson skrivit dokumentärromanen “Rosario är död” som utspelar sig i staden Olangapo i Filippinerna. Berättelsen lämnar ingen oberörd. Men hur ser det ut i dag? Följ med ett av ö-rikets största bordellområden.

Sätt på högtalarna och klicka här för att starta bildspelet.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube