Barnpornografi Barnsexturism

Två svenskar dömda för sexuella brott mot barn utomlands

Flera svenskar har på senaste tiden åtalats och även dömts för sexuella övergrepp på barn utomlands. Nyligen dömdes två förövare i Sverige, en i Kristianstad och en i Eskilstuna. Häromdagen arresterades en svensk, efterlyst av thailändsk polis, i Prag. Det är glädjande att svenska förövare börjar ställas till svars för dessa grova brott. read more »

ECPAT

Unik möjlighet att underteckna det nya tilläggsprotokollet till Barnkonventionen

(Uppdatering i slutet av texten)

ECPAT har redan tidigare på bloggen skrivit om det nyligen antagna tilläggsprotokollet till FN:s Barnkonvention (OPCRC)  här på bloggen. Det nya protokollet kommer att göra det möjligt för barn och deras ombud att föra fram klagomål till FN:s barnrättskommitté mot enskilda stater som inte fullt ut uppfyller kraven i Barnkonventionen och tilläggsprotokollen om handel med barn respektive barnsoldater.

Varje stat ansvarar för att det finns en instans dit barn kan vända sig när deras rättigheter har kränkts. I Sverige liksom i andra länder är det idag inte alltid helt enkelt. Det är långt ifrån självklart att nationella instanser ens existerar, är barntillgängliga eller agerar och ger upprättelse när en kränkning har skett. Den senaste kritiken från FN:s barnrättskommitté kring Sveriges implementering av tilläggsprotokollet om handel med barn visar tydligt att barns rättigheter måste få en starkare ställning i Sverige och t o m göras till svensk lag.

Imorgon, den 28 februari 2012 kl 13.00 kommer det finnas en unik möjlighet för stater att underteckna protokollet i en officiell signeringsceremoni i Genève och på så sätt visa sitt stöd för protokollet.

Flera stater har redan förklarat sig villiga att underteckna protokollet imorgon under ceremonin, bland annat Chile, Uruguay, Brasilien, Costa Rica, Slovenien, Slovakien, Tyskland, Ungern, Italien, Serbien, Portugal och Turkiet. Andra stater har sagt sig villiga att underteckna protokollet vid ett senare tillfälle, bland annat Finland, Marocko, Honduras och Peru.

Tyvärr är Sverige inte ännu med på listan över de stater som ställt sig positiva till att snart skriva under protokollet. Därför vill ECPAT Sverige uppmana regeringen att visa att man tar barns rättigheter på allvar genom att underteckna det nya protokollet så fort som möjligt. Att det sedan kommer att krävas en genomgående analys innan Sverige kan ratificera protokollet är självklart, men vi hoppas att även det arbetet kan sättas igång inom kort. Eftersom barnminister Maria Larsson i ett svar på en skriftlig fråga anger att Sverige bidragit till att ta fram utkastet till det nya protokollet är vår förhoppning att Sverige också avser att underteckna protokollet snarast!

Den senaste versionen av protokollet finner ni här.

Uppdatering:

20 stater från hela världen undertecknade igår det tredje tilläggsprotokollet på ceremonin i Genève. Det var långt fler än vad som hade sagts innan vilket var mycket glädjande. Ännu en god nyhet är att det var länder från fler regioner som skrev under. De länder som nu har undertecknat protokollet är: Slovakien, Slovenien, Costa Rica, Portugal, Serbien, Uruguay, Brasilien, Chile, Tyskland, Marocko, Montenegro, Spanien, Österrike, Belgien, Finland, Italien, Luxemburg, Maldiverna, Mali och Peru.

Det här är ett viktigt första steg, men för att protokollet ska träda i kraft krävs att 10 stater också ratificerar protokollet. Och för Sveriges del kvarstår ännu att först underteckna.

ECPAT

ECPAT Sverige samarbetar med World’s Children’s Prize Foundation

I måndags fick ECPAT Sverige reda på årets utdelning från PostkodLotteriet, som ökar till fyra miljoner kronor. Dessutom kommer PostkodLotteriet att bekosta ett specialprojekt som World’s Children’s Prize Foundation och ECPAT Sverige ska genomföra. read more »

Barnsexturism ECPAT

Ny undersökning om svenskars kontakt med barnsexturism

I november beställde ECPAT Sverige en undersökning av hur många av den svenska vuxna allmänheten (18-74 år) som kommit i kontakt med barnsexturism, hur de i så fall agerade och deras attityder till det. read more »

Barnsexturism Gästskribent

Sven-Erik Alhem: Det finns inga frizoner

Svenskar åker utomlands och utnyttjar barn sexuellt utan att dömas för brotten. Än värre: svenskar åker utomlands och förgriper sig sexuellt mot barn utan att det ens vållar särskilt mycket debatt.

Men: det går faktiskt att lagföra svenskar för den här typen av starkt förkastliga brott i Sverige, fastän brotten begåtts utomlands. Det gick i mitten av 90-talet när jag själv som åklagare hade ett åtal mot den sk ”66-åringen” för att han sexuellt hade utnyttjat en Thailändsk 13 år gammal pojke i Thailand. Och det går idag. Även om det dessvärre sker alltför sällan.

Kristianstads tingsrätt har den 27 december i mål B276-11 dömt en man, född 1966, för våldtäkt mot barn, stämpling till våldtäkt mot barn, grovt barnpornografibrott m m, där brottsoffren är bl a från Filippinerna och brotten begåtts bl a där. Mannen har nu alltså fått fem års fängelse av svensk domstol.

Nu är det hög tid att skärpa debatten och verka för att det blir straffrättsligt mycket farligare för svenskar att bege sig utomlands för att förgripa sig sexuellt mot barn! Det måste bli så farligt och så riskfyllt att alla i förväg åtminstone egoistiskt tänker på vilka negativa följder det kan få för de berörda gärningsmännen. Därigenom kan förhoppningsvis en markant brottsprevention inträffa. I sammanhanget är det utmärkt om den presumtive förövaren också betänker de enorma skadeeffekterna på barnen som utsätts för övergreppen. Brotten mot barn är lika avskyvärda varhelst i världen de inträffar. Det finns inga frizoner på jordklotet. Lagens långa arm i Sverige måste bli än längre och gripa in betydligt oftare.

Sven-Erik Alhem
Ordförande i Brottsofferjourernas riksförbund och samhällsdebattör (tidigare överåklagare)
http://www.svenerikalhem.se/

ECPAT

Ny rapport om Sverige från ECPAT International

Nu har den andra upplagan av ECPAT Internationals globala utvärdering av hur länders policys och lagstiftning mot kommersiell sexuell exploatering av barn publicerats. Rapporten gör en uppföljning av hur Sverige lever upp till de åtaganden man gjorde på den första världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn, som hölls i Stockholm 1996, samt de två efterföljande världskongresserna i Japan 2001 och i Brasilien 2011.

Trots att Sverige har handlingsplaner, lagstiftning och olika skyddsmekanismer mot människohandel och sexuell exploatering av barn finns fortfarande betydande problem med barnsexhandeln.

Tidigare i höstas fick Sverige kritik från FN:s barnrättskommitté kring bristerna i arbetet mot barnsexhandel. Bland annat uppmanade man Sverige att anta Barnkonventionen och dess tilläggsprotokoll som lag. Svensk lagstiftning har blivit bättre de senaste åren, men många viktiga och självklara steg saknas. Exempelvis saknar barn mellan 15 och 17 år tillräckligt skydd i sexualbrottslagstiftningen.  Dagens låga straff tyder också på att man undervärderar brottens allvar, och de skador de åsamkar offret och de ger inte heller en tillräcklig möjlighet för förövarna att få vård.

Läs ECPAT Internationals utvärdering av Sverige här.

Läs också ECPAT Sveriges råds debattartikel, där de kräver att Sverige lyssnar på FN:s kritik, och barnrättskommitténs rapport: Concluding Observations: Sweden.

Gästskribent

Swedavia berättar om sitt samarbete med ECPAT Sverige

Just nu pågår kampanjen ”Titta inte bort!” mot sexuella brott mot barn. Budskapet sprids bland annat genom en film som visas på Swedavias flygplatser.
För Swedavia är det självklart att ta ställning mot barnsexhandel. Och vi är stolta över att vi nu har blivit en officiell samarbetspartner till ECPAT Sverige. read more »

Barnsexturism

Svensk man inför rätta för sexuella övergrepp mot barn på Filippinerna

En man i 45-årsåldern från Kristianstad står inför rätta i Sverige för sexuella övergrepp på minst fyra barn på Filippinerna 2010. Barnen var mellan fyra och åtta år gamla.
Det var amerikansk polis som upptäckte mannen i samband med en utredning av nätverket Dreamboard, där övergreppsmaterial delades mellan förövare. read more »

ECPAT

En seger för barns rättigheter

Sedan FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) antogs 1989 har det varit den enda mänskliga rättighetskonventionen med statusrapporteringsskyldighet som saknat möjlighet till internationell klagorätt.

I december väntas dock FN:s Generalförsamling anta ett tilläggsprotokoll gällande en klagomekanism till FN:s Barnkonvention. Denna klagomekanism kan användas för att ta ett ärende till FN:s Barnrättskommitté när de inhemska möjligheterna till prövning har uttömts. Detta ökar pressen på alla de stater som undertecknat Barnkonventionen att förbättra sina nationella klagomekanismer

ECPAT Sverige har tillsammans med ett femtontal andra organisationer i Sverige arbetat i ett informellt nätverk, lett av Plan Sverige, för att detta ska bli verklighet. Läs nätverkets gemensamma pressrelease här.

CSR ECPAT

ECPAT talar på World Child & Youth Forum

Imorgon torsdag är det dags för årets upplaga av World Child & Youth Forum på Stockholms slott. Forumet grundades förra året på initiativ av Kungafamiljen, och syftet är att fokusera på barns rättigheter utifrån FN:s Barnkonvention. Årets tema är Barnets Bästa enligt artikel 3 i Barnkonventionen. read more »

ECPAT

ECPAT Sverige deltog i GrannYran

Lördagen den 22 oktober sändes Postkodlotteriets program GrannYran i TV4. Denna gång gick GrannYran av stapeln i Alingsås, och ECPAT Sverige representerades på plats av rådsmedlemmen Bengt Frih, fd stf rikspolischef, samt av Helena Karlén, generalsekreterare. read more »

Barnsexhandel ECPAT

FN:s Barnrättskommitté har granskat Sverige

FN:s Barnrättskommitté har i veckan presenterat sin rapport om hur Sverige lever upp till Barnkonventionens tilläggsprotokoll om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi. ECPAT Sverige har lämnat in en alternativ rapport till regeringens redogörelse för hur hur tilläggsprotokollet implementerats i Sverige. read more »

Barnsexhandel ECPAT

SVT visar ECPAT Sveriges föredrag från bokmässan

Ikväll ca kl 18.20 visar Kunskapskanalen det föredrag om barn som handelsvaror, som ECPAT Sveriges generalsekreterare Helena Karlén höll på bokmässan i Göteborg den 23 september. ECPAT Sverige har besökt mässan flera gånger. I år kunde ECPAT Sverige och Jure Förlag presentera The Commercial Sexual Exploitation of Children, read more »

ECPAT

Pole2Pole – ett möte med ECPAT USA

Pole2Pole är namnet på äventyraren Johan E Nilssons expedition, en resa från Nordpolen till Sydpolen. Resan, som är ett samarbete med Svenska Postkodlotteriet, startade i april 2011, och målet är att nå Sydpolen i februari 2012. Hans expedition besöker Postkodlotteriets förmånstagare längs med vägen, bland annat ECPAT USA i New York. read more »

Barnsexhandel ECPAT Trafficking / människohandel

325,000 namnunderskrifter!

ECPAT Sverige och The Body Shop lämnade igår över 325,000 namnunderskrifter till justitieminister Beatrice Ask. Kampanjen riktar sig till både allmänheten, justitieministern och lagstiftarna, och syftet är bland annat att synliggöra människohandeln med barn och att få regeringen att ta problematiken på större allvar, det vill säga prioritera upp frågan.

Precis som människohandeln med barn för sexuella syften är ett globalt problem, så är kampanjen Stop Sex Trafficking of Children and Young People global. Kampanjen har sammanlagt fått ihop över 6,6 miljoner underskrifter. Totalt 1,2 miljoner barn beräknas idag vara utsatta för trafficking i världen, däribland för sexuella ändamål.

Mörkertalet är stort i Sverige, och många offer är barn, berättade Beatrice Ask vid överlämningen. Hon menade också att det handlar om att jobba med attityder och ökad medvetenhet. read more »

Barnsexhandel Gästskribent

Juridikstuderande berättar om kunskapsbehovet

All heder åt bredden på den svenska juristutbildningen men ett viktigt ämnesområde har lämnats därhän, i alla fall på Lunds Universitet. Det ökande problemet med varierande former av sexuell exploatering av barn adresseras överhuvudtaget inte under den fyra och ett halvt år långa utbildningen. read more »

Barnsexturism CSR Gästskribent

Researrangörer berättar om arbetet med ECPATs Uppförandekod mot barnsexturism

ECPAT Sverige har bjudit in de researrangörer som arbetar med ECPATs Uppförandekod mot barnsexturism att skriva en text om sitt arbete med frågan. Här är Vings bidrag.

read more »

ECPAT

Förändringar i ECPAT Sveriges styrelse

Årsmötet den 4 maj 2011 resulterade i några förändringar av ECPAT Sveriges styrelse. Carl-Göran Svedin (professor i barn- och ungdomspsykiatri) lämnade styrelsen och ersattes av två nya namn: Inger Davidson som vice ordförande och Birgitta Engberg som ledamot.
read more »

Barnpornografi Barnsexhandel Barnsexturism ECPAT Trafficking / människohandel

ECPAT svarar på polisens och Beatrice Asks tillbakavisande av kritiken

I ett pressmeddelande och i ett brev till FN kritiserar svenska barnrättsorganisationer Sveriges arbete mot barnsexhandel. I en intervju med Sveriges Radio tillbakavisar Justitieminister Beatrice Ask och Björn Sällström, chef för Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp, kritiken. Björn Sällström säger bland annat att mycket hänt på området barnsexturism sedan en rapport 2009 påvisat att brottet i princip var straffritt. Beatrice Ask hävdar i intervjun att barnrättsorganisationerna är dåligt informerade.
 
Både polis och Justitieminister Beatrice Ask blandar ihop begreppen. Sveriges barnrättsorganisationer är inte felinformerade, det som står i brevet är giltigt och sant. ECPAT kan belägga varje argument med ytterligare information. ECPAT har tvärtom väldigt god information om vad som händer på alla områden.

read more »

Barnsexturism CSR Gästskribent

Researrangörernas arbete med ECPATs Uppförandekod mot barnsexturism

ECPAT Sverige har bjudit in de researrangörer som arbetar med ECPATs Uppförandekod mot barnsexturism att skriva en text om sitt arbete med frågan. Först ut är Fritidsresor.

read more »

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube