Barnsexhandel ECPAT

FN:s Barnrättskommitté har granskat Sverige

FN:s Barnrättskommitté har i veckan presenterat sin rapport om hur Sverige lever upp till Barnkonventionens tilläggsprotokoll om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi. ECPAT Sverige har lämnat in en alternativ rapport till regeringens redogörelse för hur hur tilläggsprotokollet implementerats i Sverige. read more »

Barnsexhandel ECPAT

SVT visar ECPAT Sveriges föredrag från bokmässan

Ikväll ca kl 18.20 visar Kunskapskanalen det föredrag om barn som handelsvaror, som ECPAT Sveriges generalsekreterare Helena Karlén höll på bokmässan i Göteborg den 23 september. ECPAT Sverige har besökt mässan flera gånger. I år kunde ECPAT Sverige och Jure Förlag presentera The Commercial Sexual Exploitation of Children, read more »

ECPAT

Pole2Pole – ett möte med ECPAT USA

Pole2Pole är namnet på äventyraren Johan E Nilssons expedition, en resa från Nordpolen till Sydpolen. Resan, som är ett samarbete med Svenska Postkodlotteriet, startade i april 2011, och målet är att nå Sydpolen i februari 2012. Hans expedition besöker Postkodlotteriets förmånstagare längs med vägen, bland annat ECPAT USA i New York. read more »

Barnsexhandel ECPAT Trafficking

325,000 namnunderskrifter!

ECPAT Sverige och The Body Shop lämnade igår över 325,000 namnunderskrifter till justitieminister Beatrice Ask. Kampanjen riktar sig till både allmänheten, justitieministern och lagstiftarna, och syftet är bland annat att synliggöra människohandeln med barn och att få regeringen att ta problematiken på större allvar, det vill säga prioritera upp frågan.

Precis som människohandeln med barn för sexuella syften är ett globalt problem, så är kampanjen Stop Sex Trafficking of Children and Young People global. Kampanjen har sammanlagt fått ihop över 6,6 miljoner underskrifter. Totalt 1,2 miljoner barn beräknas idag vara utsatta för trafficking i världen, däribland för sexuella ändamål.

Mörkertalet är stort i Sverige, och många offer är barn, berättade Beatrice Ask vid överlämningen. Hon menade också att det handlar om att jobba med attityder och ökad medvetenhet. read more »

Barnsexhandel Gästskribent

Juridikstuderande berättar om kunskapsbehovet

All heder åt bredden på den svenska juristutbildningen men ett viktigt ämnesområde har lämnats därhän, i alla fall på Lunds Universitet. Det ökande problemet med varierande former av sexuell exploatering av barn adresseras överhuvudtaget inte under den fyra och ett halvt år långa utbildningen. read more »

Barnsexturism CSR Gästskribent

Researrangörer berättar om arbetet med ECPATs Uppförandekod mot barnsexturism

ECPAT Sverige har bjudit in de researrangörer som arbetar med ECPATs Uppförandekod mot barnsexturism att skriva en text om sitt arbete med frågan. Här är Vings bidrag.

read more »

ECPAT

Förändringar i ECPAT Sveriges styrelse

Årsmötet den 4 maj 2011 resulterade i några förändringar av ECPAT Sveriges styrelse. Carl-Göran Svedin (professor i barn- och ungdomspsykiatri) lämnade styrelsen och ersattes av två nya namn: Inger Davidson som vice ordförande och Birgitta Engberg som ledamot.
read more »

Barnpornografi Barnsexhandel Barnsexturism ECPAT Trafficking

ECPAT svarar på polisens och Beatrice Asks tillbakavisande av kritiken

I ett pressmeddelande och i ett brev till FN kritiserar svenska barnrättsorganisationer Sveriges arbete mot barnsexhandel. I en intervju med Sveriges Radio tillbakavisar Justitieminister Beatrice Ask och Björn Sällström, chef för Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp, kritiken. Björn Sällström säger bland annat att mycket hänt på området barnsexturism sedan en rapport 2009 påvisat att brottet i princip var straffritt. Beatrice Ask hävdar i intervjun att barnrättsorganisationerna är dåligt informerade.
 
Både polis och Justitieminister Beatrice Ask blandar ihop begreppen. Sveriges barnrättsorganisationer är inte felinformerade, det som står i brevet är giltigt och sant. ECPAT kan belägga varje argument med ytterligare information. ECPAT har tvärtom väldigt god information om vad som händer på alla områden.

read more »

Barnsexturism CSR Gästskribent

Researrangörernas arbete med ECPATs Uppförandekod mot barnsexturism

ECPAT Sverige har bjudit in de researrangörer som arbetar med ECPATs Uppförandekod mot barnsexturism att skriva en text om sitt arbete med frågan. Först ut är Fritidsresor.

read more »

Barnsexhandel Gästskribent

PRIS skriver om hovrättsdomen i Malmö

Debatten angående hovrättsdomen i Malmö där ett antal män friades från sexuella övergrepp på en förståndshandikappad fjortonårig flicka får inte ta slut ännu.
Jag som skriver är en av grundarna till PRIS (Prostituerades revansch i samhället), ett idéellt nätverk för människor som farit illa i sexindustrin.
  read more »
Barnsexhandel ECPAT

ECPAT Sverige skriver om koppleridomen i SvD

Debatten om hovrättsdomen i Malmö, där ett antal män friades för sexuella övergrepp på en förståndshandikappad fjortonårig flicka, fortsätter i media. ECPAT Sverige skrev i lördags en debattartikel i SvD om hur domen urholkar barns rätt till skydd, och i söndags skrev professor Madeleine Leijonhufvud i samma tidning att HD bör ompröva domen. Läs också Sven-Erik Alhems text om domen här på bloggen.

Barnsexhandel Gästskribent

Sven-Erik Alhem om hovrättsdomen i Malmö

En hovrättsdom i Malmö gällande sexuella övergrepp mot en förståndshandikappad 14 år gammal flicka har rört upp många känslor. Kritiken mot domen har varit hård. Hovrätten har visat alldeles för liten förståelse för flickans begränsade möjligheter att berätta på ett sätt som skulle tillfredsställa domstolens behov av stringens, konkretion och utförlighet, har en del av kritikerna hävdat.

read more »

Barnsexturism

Justitieminister Beatrice Ask svarar Kim

Nu har justitieminister Beatrice Ask svarat på det brev som ECPATs kampanj Support Kim skickade den 18 januari. I brevet ställdes frågan hur regeringen tänkt arbeta mot barnsexturism under 2011.
read more »

Barnsexturism

85 barnsexturister gripna i Kambodja

Amerikansk polis i Kambodja har under de senaste sju åren fört hem 85 barnsexturister till rättegångar i USA. Framgången bygger på ett samarbete med lokal polis och ideella organisationer, bland annat APLE (Action Pour Les Enfants).
read more »

Barnsexturism

Över 10 000 väntar svar från justitieminister Beatrice Ask

ECPATs kampanj Support Kim pågår just nu för fullt. Under gårdagen skickades ett brev till justitieminister Beatrice Ask med frågan hur regeringen tänkt arbeta mot barnsexturism under 2011.
read more »

Barnpornografi

Klargörande angående e-post från “Ecpat Europe”

Just nu sprids ett e-post som påstås komma från “Ecpat Europe” och som bl a hävdar följande: “Ecpat Europe har genom Ecpat hotline mottagit uppgifter gällande att ditt mailkonto har registrerats vid köp av medlemskap på en för oss registrerad hemsida som innehar barnpornografiskt material.”

Därefter avkrävs mottagaren på olika uppgifter.

Varken ECPAT Sverige, ECPAT Europa eller det internationella ECPAT-nätverket ligger bakom detta e-post. Snarare är det att betrakta som ett försök till bedrägeri. Vi avråder mottagare från att lämna ut några som helst uppgifter.

Barnsexturism

Stöd Kim i arbetet mot barnsexturism

Nu syns ECPATs kampanj Support Kim på resesajter, Flygbussarna, Arlanda Express och i resetidningar. Budskapet är att rapportera barnsexturism till ECPAT Hotline på www.ecpathotline.se.
read more »

Barnsexturism

Stöd Kim och arbetet mot barnsexturism

Support Kim - mot barnsexturismHär kommer ett tips till dig som finns på Facebook. Gör ett ställningstagande mot barnsexturism och gå med i gruppen Support Kim.
read more »

ECPAT

Klargörande om ECPAT och Netopia

Idéforumet Netopia har bjudit in till ett frukostseminarium för lansering av en rapport om mellanhandsansvar på Internet. Bland deltagarna finns företaget 3:s VD Peder Ramel. I Netopias inbjudan uppgavs han även delta som styrelseledamot för ECPAT Sverige.

Eftersom detta skapat uppståndelse bland vissa bloggare och twittrare är följande klargörande på sin plats: Peder Ramel är inte styrelseledamot för ECPAT Sverige. Det är ett missförstånd. Däremot är han en värdefull resurs i ECPATs råd, vilket är ett informellt nätverk av personer som bidrar med sin kunskap och kompetens till ECPATs verksamhet. Han deltar på Netopias seminarium som VD för företaget 3. Missförståndet har även korrigerats i Netopias seminarieprogram.

Läs mer om ECPATs styrelse och ECPATs råd.

Barnsexturism

Fler motioner om barnsexturism

Tidigare under dagen omnämndes flera riksdagsmotioner här på ECPATs blogg. Nu har ytterligare motioner om barnsexturism lagts.

read more »

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube