Barnsexhandel Barnsexturism ECPAT

Europarådets resolution om kampen mot barnsexturism

Den 23 april antog Europarådets parlamentarikerförsamling en resolution om kampen mot barnsexturism. Den antagna texten är till stora delar baserad på ECPATs arbete. Resolutionen är ett viktigt steg framåt för att säkerställa att barn över hela världen får ett förstärkt skydd mot resande förövare.

Barnsexturismen har ökat

Europarådet konstaterar i rapporten att barnsexturismen ökat dramatiskt under senare år trots att kännedomen ökat. Även om resolutionen inte är juridiskt bindande ger den tydlig vägledning för Europarådets medlemsländer och påminner om vikten av såväl övergripande som koordinerat arbete i både ursprungsländer och destinationsländer. Sverige har nu ratificerat Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp, den så kallade Lanzarotekonventionen, och tagit bort kravet på dubbel straffbarhet för köp av sexuell handling av barn. read more »

Barnsexturism ECPAT

Möte med kodundertecknarna

Den 13:e mars samlades alla åtta svenska undertecknare av ECPATs Uppförandekod mot barnsexturism för att diskutera sitt arbete. Kodundertecknarna är de resebolag som valt att arbeta aktivt mot handeln: Fritidsresor, Ving, Apollo, Resia, Svenska Resegruppen, Resfeber, Solresor och Lotus Travel. read more »

Barnsexturism ECPAT

eTRAVELi:s svenska bolag, Svenska Resegruppen, undertecknar ECPAT:s Uppförandekod

Den 30:e januari undertecknade Svenska Resegruppen ECPAT:s Uppförandekod för resebolag mot barnsexturism. Detta är ett viktigt ställningstagande som visar att de aktivt arbetar mot barnsexhandel genom att informera sina kunder, arbeta efter en etisk policy, utbilda sin personal, lägga in en klausul om arbetet mot barnsexturism i sina kontrakt samt årligen rapportera till kodsekretariatet.

De varumärken detta kommer gälla är Travelstart, Flygvaruhuset, Travelfinder, Budjet, Travelpartner, Supersavertravel och Seat24.

ECPAT Sveriges ordförande Lars Arrhenius och Ralph Axelson, vd Svenska Resegruppen.

- Det är ett självklart och naturligt val för oss att underteckna denna kod för att vara med och göra skillnad. Vi är tacksamma att vi får samarbeta med ECPAT för att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel: barnpornografi, trafficking och barnsexturism, säger Marléne Wallberg, Marknadsdirektör på eTRAVELi, som är den koncern Svenska Resegruppen tillhör.

Utbildningsinsatser för Svenska Resegruppens anställda kommer äga rum under våren.

Andra som engagerat sig i arbetet mot förebygga och stoppa dokumenterade sexuella övergrepp på barn genom att anta Uppförandekoden är Apollo, Fritidsresor, Lotus Travel, Resfeber, Resia, Solresor och Ving.

Läs mer om Uppförandekoden på www.thecode.org

Barnsexhandel Gästskribent

När jag var barn

Lova Magnusson och Sofia Lindman skickade oss en YouTube-länk till en film de gjort om vikten av att barn ska få vara barn. Filmen, När jag var barn, är gjord till förmån för ECPAT Sverige, så vi var naturligtvis nyfikna och ville veta mer. Här nedan kan du läsa deras text om hur de fick idén och hur de gick till väga. read more »

ECPAT

Filmad paneldiskussion om barns rättigheters status

Den 27:e november medverkade Johanna Wester och Amanda Bertilsdotter Nilsson för ECPAT i en paneldiskussion om statusen för barns rättigheter i Sverige i samband med en bokrelease arrangerad av författaren och CSR-experten Parul Sharma.
I diskussionspanelen ingick också Amnestys generalsekreterare i Sverige, Lise Bergh, och grundaren av Trygga Barnen, Agneta Trygg. Några av de frågor som diskuterades var etiskt företagsansvar, samarbeten för barns rättigheter och kännedomen om Barnkonventionen i Sverige.

Varmt tack till Linnéa Krylén, illustratör till bl. a Parul Sharmas bok “Babo och sprickan”, för materialet. Besök gärna hennes hemsida på www.linneakrylen.se.

Barnsexturism

Resia blir undertecknare av ECPAT:s Uppförandekod

Som första svenska resebyråkedja har Resia nu undertecknat ECPAT:s Uppförandekod för researrangörer mot barnsexturism. Det innebär att Resia aktivt ska jobba för att minska barnsexturismen, bland annat genom att ställa krav på leverantörer, utbilda egen personal och informera resenärer.

- Att underteckna koden är ett viktigt och naturligt steg för oss. Tidigare har inte resebyråer kunnat underteckna koden, men när den möjligheten nu finns så är det självklart att vi aktivt vill delta i arbetet mot barnsexturism. Vi uppmanar alla våra kollegor i branschen att göra detsamma, säger Eva Moen Adolfsson, vd på Resia.

 

- ECPAT Sverige välkomnar Resias initiativ till att börja arbeta konkret mot barnsexturism, det vill säga resande förövare som söker sig till minderåriga. Som en stor aktör och förmedlare av resor gör deras ansträngningar skillnad. Vi ser fram emot att bistå Resia i deras viktiga arbete mot barnsexhandel, säger Lars Arrhenius, ordförande ECPAT Sverige.

 

johanna-wester-eva-moen-lars-arrhenius1
Johanna Wester, ECPAT, Eva Moen, VD för Resia och Lars Arrhenius, ordförande för ECPAT

 

Koden är internationellt erkänd och har antagits av över tusen researrangörer i mer än 40 länder. I Sverige har Apollo, Fritidsresor, Ving, Lotus Travel, Resfeber, Solresor och nu även Resia undertecknat koden.

 

- Det känns oerhört viktigt att alla som jobbar på Resia vet hur man går till väga om man någon gång skulle konfronteras med problematiken kring barnsexturism. Det första vi kommer att göra är därför att utbilda alla våra medarbetare i frågan. Vi kommer också att jobba aktivt med att föra in koden i alla våra leverantörsavtal samt följa upp hur våra samarbetspartners jobbar i barnrättsfrågor, säger Eva Moen Adolfsson.
ECPAT

En rättssäker framtid för barnen

På frågan om barnsexhandel existerar svarar många ja, men ställer man följdfrågan om barnsexhandel existerar i Sverige får man ofta ett annat svar. Vi är alla införstådda med att barn köps och säljs för sexuella ändamål, men för de flesta känns det otänkbart att barnsexhandel skulle existera i Sverige, nära inpå oss själva. Okunnighet och ovilja att se och förstå barnsexhandelns nationella existens gör marknaden lukrativ då den blir mindre riskfylld. Att många av brotten i sin tur sällan leder till mer än böter gör att utredningarna nedprioriteras. Regeringens mål från 2007 är att inget barn i Sverige ska utsättas för sexuell exploatering och att inget barn i andra länder ska utsättas för sexuell exploatering av personer från Sverige. Men var står vi egentligen idag?

read more »

Barnsexhandel

Rättigheter och demokrati för en miljon flickor!

Nu har 90 starka flickor i Ghana utbildats till ambassadörer för flickors rättigheter. Det är ett viktigt steg i det SpecialProjekt som genomförs av ECPAT Sverige och World’s Children’s Prize Foundation med stöd från Svenska PostkodLotteriet.
De deltagande flickorna har själva utsatts för eller riskerar att utsättas för barnsexhandel eller andra kränkningar av flickors rättigheter. De kom från hela landet till utbildningen i huvudstaden Accra, med höga förväntningar och en stark vilja att kämpa för flickors rättigheter och mot barnsexhandel.

read more »

CSR ECPAT

Filmad paneldebatt om status för barns rättigheter

I e-boken ”Babo och Sprickan” belyser författaren och CSR-experten Parul Sharma problematik kring barns rättigheter. Alla hennes intäkter från boken kommer oavkortat gå till ECPAT Sverige. read more »

CSR Trafficking / människohandel

Utbildning för Swedavia

Idag höll två representanter från ECPAT en utbildning om barnsexhandel och hur man motarbetar den, för Swedavia på Arlanda. Swedavia är en statlig koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige, inklusive bland annat Arlanda, Landvetter och Malmö Airport. read more »

ECPAT

ECPAT på ny GrannYra

PostkodLotteriets GrannYra, som spelades in på Stortorget i Östersund den 14 oktober, skapade 18 nya miljonärer i Mattmar. Totalt delades 50 miljoner kronor ut, och trots regn och kyla samlades många östersundsbor för att delta i festligheterna.

Som förmånstagare till PostkodLotteriet var ECPAT Sverige såklart på plats, och representerades av vice ordförande Inger Davidsson och volontären Eva. read more »

ECPAT

Terränglöpning till förmån för ECPAT Sverige

Löparen Anders Svärd driver en blogg om träning och arrangerade söndagen den 7 oktober eventet Tuggarns Trail, till förmån för ECPAT Sverige. Den nio kilometer långa sträckan bestod av både grusväg, berg och annan kuperad terräng med bitvis stora höjdskillnader. Med 42 deltagare var eventet en succé, och en uppföljning planeras redan till våren 2013. read more »

Grooming

Ungdomsgruppen arrangerade filmvisning och BRÅ-föredrag om gromning

I samband med Internationella Barndagen den 1:a oktober bjöd ECPAT:s ungdomsgrupp in ca 50 andra unga engagerade till visning av dramafilmen ”Trust” på Bio Rios Salong 4. Filmen, som är regisserad av David Schwimmer, lyfter temat gromning vilket är när vuxna söker barn på nätet med avsikten att utnyttja dem sexuellt.
Under kvällen bjöds det på dryck, snacks och kaffe och efteråt höll Brottsförebyggande Rådet ett föredrag om gromning och gav exempel på andra sätt som gromning kan gestalta sig på, annat än det använt i filmen.

Ungdomsgruppen ville genom den här visningen uppmärksamma att gromning och andra former av barnsexhandel är något som kan drabba även barn som inte är socialt eller ekonomiskt utsatta. Kvällen var trevlig och innehöll många intressanta samtal!

Fotograf: Emelie Thorburn

ECPAT Trafficking / människohandel

ECPAT:s föreläsning på premiären av Not My Life

Under söndagen den andra september premiärvisades filmen ”Not My Life” av Robert Bilheimer på Radisson Blu Waterfront Hotel. Tvåhundra personer närvarade på premiären, däribland kronprinsessan Victoria. Vid filmvisningen höll ECPAT:s Johanna Wester ett föredrag om barnsexhandel med fokus på efterfrågan read more »

ECPAT

Marathon mot barnsexturism och trafficking

På lördag den 2 juni är det dags igen – då går startskottet för 2012 års Stockholm Marathon. Loppet är en utmaning som man kan anta av en mängd olika anledningar. En av de drygt 21 000 löparna är Rebecca Söderblom, som funderade på olika sätt att motivera sig att våga springa ”maran”. En satsning som tar så mycket energi och tid i anspråk kunde man kanske göra ”något mer” av? Sagt och gjort, efter att ha stämt av med ECPAT Sverige bestämde sig Rebecca för att sprida kunskap om barnsexturism och trafficking. Hon informerar på sin Facebooksida (som heter just ”Marathon mot barnsexturism och trafficking”) om både träningsresultat och hur man kan agera mot barnsexhandel. read more »

ECPAT

The World’s Children’s Prize 2012

Den 23 maj på Gripsholms Slott i Mariefred utdelades “The World’s Children’s Prize for the Rights of the Child 2012” ut av Drottning Silvia. Priset kallas populärt för Barnens Nobelpris och de som röstat fram de tre pristagarna är barn över hela världen. ECPAT Sveriges styrelseledamot Birgitta Engberg rapporterar från prisutdelningen.
read more »

Barnpornografi ECPAT Gästskribent

Webbdagarna stödjer ECPATs arbete

För drygt två månader sedan gick tvådagarskonferensen Webbdagarna av stapeln på Stockholm Waterfront Congress Centre. Webbdagarna är en viktig mötesplats för alla som arbetar med digitala kanaler och den 22-23 mars blev en stor framgång med 1250 besökare, en imponerande talarlista med över 70 internationella och nationella webbprofiler, ett trettiotal partners och en fullspäckad agenda med bland annat åtta kunskapsspår. Huvudtemat för Stockholms-upplagan var ”Gör skillnad”, ett viktigt budskap som vi hoppades skulle beröra våra besökare både på ett professionellt och personligt plan. I linje med konferensens tema kändes det angeläget för oss att bjuda in ECPAT till eventet, eftersom de är ett utmärkt exempel på en organisation som verkligen gör skillnad, både online och offline.
read more »

ECPAT

Frågor och svar med ELSA – The European Law Students’ Association

Christoffer Nystedt, President ELSA Sweden, svarar på frågor om ELSAs samarbete med ECPAT Sverige.

Vad är ELSA?
The European Law Students’ Association (ELSA) är världens största självständiga, icke-politiska och icke-vinstdrivande juriststudentorganisation. ELSA drivs för och av studenter och verkar främst genom sina lokalgrupper som finns på över 200 universitet i 41 länder runt om i Europa. ELSA utgör ett nätverk med 34 000 medlemmar och är en perfekt grund för juriststudenter som är intresserade att driva internationella frågor, förbättra personliga egenskaper och som motiveras av att träffa studenter och examinerade jurister från hela Europa. ELSA finns representerat på sju universitet runt om i Sverige genom lokalgrupper i Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Lund, Örebro och Göteborg. read more »

Barnpornografi Barnsexturism

Två svenskar dömda för sexuella brott mot barn utomlands

Flera svenskar har på senaste tiden åtalats och även dömts för sexuella övergrepp på barn utomlands. Nyligen dömdes två förövare i Sverige, en i Kristianstad och en i Eskilstuna. Häromdagen arresterades en svensk, efterlyst av thailändsk polis, i Prag. Det är glädjande att svenska förövare börjar ställas till svars för dessa grova brott. read more »

ECPAT FNs kritik

Unik möjlighet att underteckna det nya tilläggsprotokollet till Barnkonventionen

(Uppdatering i slutet av texten)

ECPAT har redan tidigare på bloggen skrivit om det nyligen antagna tilläggsprotokollet till FN:s Barnkonvention (OPCRC)  här på bloggen. Det nya protokollet kommer att göra det möjligt för barn och deras ombud att föra fram klagomål till FN:s barnrättskommitté mot enskilda stater som inte fullt ut uppfyller kraven i Barnkonventionen och tilläggsprotokollen om handel med barn respektive barnsoldater.

Varje stat ansvarar för att det finns en instans dit barn kan vända sig när deras rättigheter har kränkts. I Sverige liksom i andra länder är det idag inte alltid helt enkelt. Det är långt ifrån självklart att nationella instanser ens existerar, är barntillgängliga eller agerar och ger upprättelse när en kränkning har skett. Den senaste kritiken från FN:s barnrättskommitté kring Sveriges implementering av tilläggsprotokollet om handel med barn visar tydligt att barns rättigheter måste få en starkare ställning i Sverige och t o m göras till svensk lag.

Imorgon, den 28 februari 2012 kl 13.00 kommer det finnas en unik möjlighet för stater att underteckna protokollet i en officiell signeringsceremoni i Genève och på så sätt visa sitt stöd för protokollet.

Flera stater har redan förklarat sig villiga att underteckna protokollet imorgon under ceremonin, bland annat Chile, Uruguay, Brasilien, Costa Rica, Slovenien, Slovakien, Tyskland, Ungern, Italien, Serbien, Portugal och Turkiet. Andra stater har sagt sig villiga att underteckna protokollet vid ett senare tillfälle, bland annat Finland, Marocko, Honduras och Peru.

Tyvärr är Sverige inte ännu med på listan över de stater som ställt sig positiva till att snart skriva under protokollet. Därför vill ECPAT Sverige uppmana regeringen att visa att man tar barns rättigheter på allvar genom att underteckna det nya protokollet så fort som möjligt. Att det sedan kommer att krävas en genomgående analys innan Sverige kan ratificera protokollet är självklart, men vi hoppas att även det arbetet kan sättas igång inom kort. Eftersom barnminister Maria Larsson i ett svar på en skriftlig fråga anger att Sverige bidragit till att ta fram utkastet till det nya protokollet är vår förhoppning att Sverige också avser att underteckna protokollet snarast!

Den senaste versionen av protokollet finner ni här.

Uppdatering:

20 stater från hela världen undertecknade igår det tredje tilläggsprotokollet på ceremonin i Genève. Det var långt fler än vad som hade sagts innan vilket var mycket glädjande. Ännu en god nyhet är att det var länder från fler regioner som skrev under. De länder som nu har undertecknat protokollet är: Slovakien, Slovenien, Costa Rica, Portugal, Serbien, Uruguay, Brasilien, Chile, Tyskland, Marocko, Montenegro, Spanien, Österrike, Belgien, Finland, Italien, Luxemburg, Maldiverna, Mali och Peru.

Det här är ett viktigt första steg, men för att protokollet ska träda i kraft krävs att 10 stater också ratificerar protokollet. Och för Sveriges del kvarstår ännu att först underteckna.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube