Barnsexturism Gästskribent

Sven-Erik Alhem: Det finns inga frizoner

Svenskar åker utomlands och utnyttjar barn sexuellt utan att dömas för brotten. Än värre: svenskar åker utomlands och förgriper sig sexuellt mot barn utan att det ens vållar särskilt mycket debatt.

Men: det går faktiskt att lagföra svenskar för den här typen av starkt förkastliga brott i Sverige, fastän brotten begåtts utomlands. Det gick i mitten av 90-talet när jag själv som åklagare hade ett åtal mot den sk ”66-åringen” för att han sexuellt hade utnyttjat en Thailändsk 13 år gammal pojke i Thailand. Och det går idag. Även om det dessvärre sker alltför sällan.

Kristianstads tingsrätt har den 27 december i mål B276-11 dömt en man, född 1966, för våldtäkt mot barn, stämpling till våldtäkt mot barn, grovt barnpornografibrott m m, där brottsoffren är bl a från Filippinerna och brotten begåtts bl a där. Mannen har nu alltså fått fem års fängelse av svensk domstol.

Nu är det hög tid att skärpa debatten och verka för att det blir straffrättsligt mycket farligare för svenskar att bege sig utomlands för att förgripa sig sexuellt mot barn! Det måste bli så farligt och så riskfyllt att alla i förväg åtminstone egoistiskt tänker på vilka negativa följder det kan få för de berörda gärningsmännen. Därigenom kan förhoppningsvis en markant brottsprevention inträffa. I sammanhanget är det utmärkt om den presumtive förövaren också betänker de enorma skadeeffekterna på barnen som utsätts för övergreppen. Brotten mot barn är lika avskyvärda varhelst i världen de inträffar. Det finns inga frizoner på jordklotet. Lagens långa arm i Sverige måste bli än längre och gripa in betydligt oftare.

Sven-Erik Alhem
Ordförande i Brottsofferjourernas riksförbund och samhällsdebattör (tidigare överåklagare)
http://www.svenerikalhem.se/

ECPAT

Ny rapport om Sverige från ECPAT International

Nu har den andra upplagan av ECPAT Internationals globala utvärdering av hur länders policys och lagstiftning mot kommersiell sexuell exploatering av barn publicerats. Rapporten gör en uppföljning av hur Sverige lever upp till de åtaganden man gjorde på den första världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn, som hölls i Stockholm 1996, samt de två efterföljande världskongresserna i Japan 2001 och i Brasilien 2011.

Trots att Sverige har handlingsplaner, lagstiftning och olika skyddsmekanismer mot människohandel och sexuell exploatering av barn finns fortfarande betydande problem med barnsexhandeln.

Tidigare i höstas fick Sverige kritik från FN:s barnrättskommitté kring bristerna i arbetet mot barnsexhandel. Bland annat uppmanade man Sverige att anta Barnkonventionen och dess tilläggsprotokoll som lag. Svensk lagstiftning har blivit bättre de senaste åren, men många viktiga och självklara steg saknas. Exempelvis saknar barn mellan 15 och 17 år tillräckligt skydd i sexualbrottslagstiftningen.  Dagens låga straff tyder också på att man undervärderar brottens allvar, och de skador de åsamkar offret och de ger inte heller en tillräcklig möjlighet för förövarna att få vård.

Läs ECPAT Internationals utvärdering av Sverige här.

Läs också ECPAT Sveriges råds debattartikel, där de kräver att Sverige lyssnar på FN:s kritik, och barnrättskommitténs rapport: Concluding Observations: Sweden.

Gästskribent

Swedavia berättar om sitt samarbete med ECPAT Sverige

Just nu pågår kampanjen ”Titta inte bort!” mot sexuella brott mot barn. Budskapet sprids bland annat genom en film som visas på Swedavias flygplatser.
För Swedavia är det självklart att ta ställning mot barnsexhandel. Och vi är stolta över att vi nu har blivit en officiell samarbetspartner till ECPAT Sverige. read more »

Barnsexturism

Svensk man inför rätta för sexuella övergrepp mot barn på Filippinerna

En man i 45-årsåldern från Kristianstad står inför rätta i Sverige för sexuella övergrepp på minst fyra barn på Filippinerna 2010. Barnen var mellan fyra och åtta år gamla.
Det var amerikansk polis som upptäckte mannen i samband med en utredning av nätverket Dreamboard, där övergreppsmaterial delades mellan förövare. read more »

ECPAT

En seger för barns rättigheter

Sedan FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) antogs 1989 har det varit den enda mänskliga rättighetskonventionen med statusrapporteringsskyldighet som saknat möjlighet till internationell klagorätt.

I december väntas dock FN:s Generalförsamling anta ett tilläggsprotokoll gällande en klagomekanism till FN:s Barnkonvention. Denna klagomekanism kan användas för att ta ett ärende till FN:s Barnrättskommitté när de inhemska möjligheterna till prövning har uttömts. Detta ökar pressen på alla de stater som undertecknat Barnkonventionen att förbättra sina nationella klagomekanismer

ECPAT Sverige har tillsammans med ett femtontal andra organisationer i Sverige arbetat i ett informellt nätverk, lett av Plan Sverige, för att detta ska bli verklighet. Läs nätverkets gemensamma pressrelease här.

CSR ECPAT

ECPAT talar på World Child & Youth Forum

Imorgon torsdag är det dags för årets upplaga av World Child & Youth Forum på Stockholms slott. Forumet grundades förra året på initiativ av Kungafamiljen, och syftet är att fokusera på barns rättigheter utifrån FN:s Barnkonvention. Årets tema är Barnets Bästa enligt artikel 3 i Barnkonventionen. read more »

ECPAT

ECPAT Sverige deltog i GrannYran

Lördagen den 22 oktober sändes Postkodlotteriets program GrannYran i TV4. Denna gång gick GrannYran av stapeln i Alingsås, och ECPAT Sverige representerades på plats av rådsmedlemmen Bengt Frih, fd stf rikspolischef, samt av Helena Karlén, generalsekreterare. read more »

Barnsexhandel ECPAT

FN:s Barnrättskommitté har granskat Sverige

FN:s Barnrättskommitté har i veckan presenterat sin rapport om hur Sverige lever upp till Barnkonventionens tilläggsprotokoll om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi. ECPAT Sverige har lämnat in en alternativ rapport till regeringens redogörelse för hur hur tilläggsprotokollet implementerats i Sverige. read more »

Barnsexhandel ECPAT

SVT visar ECPAT Sveriges föredrag från bokmässan

Ikväll ca kl 18.20 visar Kunskapskanalen det föredrag om barn som handelsvaror, som ECPAT Sveriges generalsekreterare Helena Karlén höll på bokmässan i Göteborg den 23 september. ECPAT Sverige har besökt mässan flera gånger. I år kunde ECPAT Sverige och Jure Förlag presentera The Commercial Sexual Exploitation of Children, read more »

ECPAT

Pole2Pole – ett möte med ECPAT USA

Pole2Pole är namnet på äventyraren Johan E Nilssons expedition, en resa från Nordpolen till Sydpolen. Resan, som är ett samarbete med Svenska Postkodlotteriet, startade i april 2011, och målet är att nå Sydpolen i februari 2012. Hans expedition besöker Postkodlotteriets förmånstagare längs med vägen, bland annat ECPAT USA i New York. read more »

Barnsexhandel ECPAT Trafficking / människohandel

325,000 namnunderskrifter!

ECPAT Sverige och The Body Shop lämnade igår över 325,000 namnunderskrifter till justitieminister Beatrice Ask. Kampanjen riktar sig till både allmänheten, justitieministern och lagstiftarna, och syftet är bland annat att synliggöra människohandeln med barn och att få regeringen att ta problematiken på större allvar, det vill säga prioritera upp frågan.

Precis som människohandeln med barn för sexuella syften är ett globalt problem, så är kampanjen Stop Sex Trafficking of Children and Young People global. Kampanjen har sammanlagt fått ihop över 6,6 miljoner underskrifter. Totalt 1,2 miljoner barn beräknas idag vara utsatta för trafficking i världen, däribland för sexuella ändamål.

Mörkertalet är stort i Sverige, och många offer är barn, berättade Beatrice Ask vid överlämningen. Hon menade också att det handlar om att jobba med attityder och ökad medvetenhet. read more »

Barnsexhandel Gästskribent

Juridikstuderande berättar om kunskapsbehovet

All heder åt bredden på den svenska juristutbildningen men ett viktigt ämnesområde har lämnats därhän, i alla fall på Lunds Universitet. Det ökande problemet med varierande former av sexuell exploatering av barn adresseras överhuvudtaget inte under den fyra och ett halvt år långa utbildningen. read more »

Barnsexturism CSR Gästskribent

Researrangörer berättar om arbetet med ECPATs Uppförandekod mot barnsexturism

ECPAT Sverige har bjudit in de researrangörer som arbetar med ECPATs Uppförandekod mot barnsexturism att skriva en text om sitt arbete med frågan. Här är Vings bidrag.

read more »

ECPAT

Förändringar i ECPAT Sveriges styrelse

Årsmötet den 4 maj 2011 resulterade i några förändringar av ECPAT Sveriges styrelse. Carl-Göran Svedin (professor i barn- och ungdomspsykiatri) lämnade styrelsen och ersattes av två nya namn: Inger Davidson som vice ordförande och Birgitta Engberg som ledamot.
read more »

Barnpornografi Barnsexhandel Barnsexturism ECPAT Trafficking / människohandel

ECPAT svarar på polisens och Beatrice Asks tillbakavisande av kritiken

I ett pressmeddelande och i ett brev till FN kritiserar svenska barnrättsorganisationer Sveriges arbete mot barnsexhandel. I en intervju med Sveriges Radio tillbakavisar Justitieminister Beatrice Ask och Björn Sällström, chef för Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp, kritiken. Björn Sällström säger bland annat att mycket hänt på området barnsexturism sedan en rapport 2009 påvisat att brottet i princip var straffritt. Beatrice Ask hävdar i intervjun att barnrättsorganisationerna är dåligt informerade.
 
Både polis och Justitieminister Beatrice Ask blandar ihop begreppen. Sveriges barnrättsorganisationer är inte felinformerade, det som står i brevet är giltigt och sant. ECPAT kan belägga varje argument med ytterligare information. ECPAT har tvärtom väldigt god information om vad som händer på alla områden.

read more »

Barnsexturism CSR Gästskribent

Researrangörernas arbete med ECPATs Uppförandekod mot barnsexturism

ECPAT Sverige har bjudit in de researrangörer som arbetar med ECPATs Uppförandekod mot barnsexturism att skriva en text om sitt arbete med frågan. Först ut är Fritidsresor.

read more »

Barnsexhandel Gästskribent

PRIS skriver om hovrättsdomen i Malmö

Debatten angående hovrättsdomen i Malmö där ett antal män friades från sexuella övergrepp på en förståndshandikappad fjortonårig flicka får inte ta slut ännu.
Jag som skriver är en av grundarna till PRIS (Prostituerades revansch i samhället), ett idéellt nätverk för människor som farit illa i sexindustrin.
  read more »
Barnsexhandel ECPAT

ECPAT Sverige skriver om koppleridomen i SvD

Debatten om hovrättsdomen i Malmö, där ett antal män friades för sexuella övergrepp på en förståndshandikappad fjortonårig flicka, fortsätter i media. ECPAT Sverige skrev i lördags en debattartikel i SvD om hur domen urholkar barns rätt till skydd, och i söndags skrev professor Madeleine Leijonhufvud i samma tidning att HD bör ompröva domen. Läs också Sven-Erik Alhems text om domen här på bloggen.

Barnsexhandel Gästskribent

Sven-Erik Alhem om hovrättsdomen i Malmö

En hovrättsdom i Malmö gällande sexuella övergrepp mot en förståndshandikappad 14 år gammal flicka har rört upp många känslor. Kritiken mot domen har varit hård. Hovrätten har visat alldeles för liten förståelse för flickans begränsade möjligheter att berätta på ett sätt som skulle tillfredsställa domstolens behov av stringens, konkretion och utförlighet, har en del av kritikerna hävdat.

read more »

Barnsexturism

Justitieminister Beatrice Ask svarar Kim

Nu har justitieminister Beatrice Ask svarat på det brev som ECPATs kampanj Support Kim skickade den 18 januari. I brevet ställdes frågan hur regeringen tänkt arbeta mot barnsexturism under 2011.
read more »

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube