Barnsexhandel

Rösta med hjärtat i EU-parlamentsvalet

ECPAT EU-parlamentsvalet

 

Det är supervalår och det första valet närmar sig. Det är nu på söndag det händer. Det är nu vi bestämmer hur de närmsta fem åren ska se ut, vem och vilka som ska bestämma, vilka värdegrunder vi vill att vårt EU ska ha, och hur kampen för barns rättigheter ska fortsätta. 

 

Vi ser ett samhälle idag där kalla vindar blåser, där det gör det viktigare att du är med och påverkar. Det är också ett oerhört viktigt val när det kommer till barns rättigheter och barnsexhandel. Vi ser profitörer, förövare och offer i hela Europa, och det krävs krafttag för att kunna minska lönsamheten, stävja efterfrågan och på så sätt rädda de barn som idag utsätts.

 

I och med nätets framfart blir handeln med barn allt mer global. Internet öppnar dörrar som tidigare inte fanns, och spridningen av övergreppsmaterial på barn sker blixtsnabbt och till människor i hela världen. Förövare kanske reser enbart i syfte att utnyttja barn sexuellt. Anledningarna kan vara många, kanske känns det mer tillåtet för att kulturen är en annan, där man är befriad från det egna samhällets moraliska krav. Men det som alltid driver handeln är efterfrågan. Ofta dokumenteras övergreppen i samband med resande och sprids sedan vidare på nätet vilket innebär en ytterligare kränkning för barnet. Profitörer gynnas av efterfrågan och flyttar varan dit handeln gynnas bäst. Varan i dessa övergrepp är barnen. Människohandel för sexuella ändamål är något som sker även i Sverige, med svenska barn.

 

Siffror från den brittiska hotlinen Internet Watch Foundation visar att 81% procent av de barn som förekom i det övergreppsmaterial som IWF analyserade 2013 bedömdes vara 10 år eller yngre. 51% av materialet visade vuxna som utsatte barn för sexuella övergrepp, våldtäkt och tortyr. Det är akut.

 

EU kan göra skillnad. Alla EU:s medlemsländer har antagit FN:s barnkonvention, vilket betyder att alla länder ska arbeta för att barns rättigheter gynnas i all politik och i alla situationer. Sedan 2000 har EU arbetat mer för att säkerställa detta även på EU-nivå, men trots att en av portalparagraferna i Lissabonfördraget slår fast att EU ska arbeta för att stärka och skydda barn rättigheter så åsidosätts dessa  rättigheter i många av EU:s beslut. Vi måste komma längre.

 

Viktiga steg har dock tagits i kampen mot barnsexhandeln under den senaste mandatperioden. Bland annat har  två direktiv antagits, 2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av människohandel och 2011/93/EU om förebyggande och bekämpande av sexuella övergrepp och exploatering av barn. Direktiven ska säkra barns rätt att inte utnyttjas i sexhandel, men är ännu inte implementerade överallt, trots att det skulle skett 2013.

 

Strålkastare har under den senaste mandatperioden riktats mot det växande problemet med trafficking. Som ett led i att intensifiera arbetet mot trafficking har en EU-koordinator utsetts för människohandelsfrågor. Även civilsamhället har inkluderats i det här arbetet – bland andra ECPAT, som direkt får möjlighet att bidra med sina perspektiv och lämna förslag till kommissionen.

 

Vi måste nu fortsätta det viktiga arbete, det som behövs är engagerade politiker som för upp barns rättigheter och barnsexhandel på agendan. Din röst är viktig. Det sker ett arbete på EU-nivå som du kan påverka. Vi behöver fler politiker på EU-nivå som driver frågor om barns rättigheter, som tar hänsyn till barnen i de viktiga beslut som fattas.

Rösta med hjärtat på söndag. 

 

Barnpornografi

Svaren på era frågor om blockering av sidor med övergreppsmaterial på barn på nätet

 

 

Efter gårdagens blogginlägg om att Piratpartiet motsätter sig polisens blockering av dokumenterade sexuella övergrepp på barn på nätet, fick vi många frågor. Vi har därför sammanställt dem här och hoppas att ni ska få svar på era funderingar. 

 

Blockering av barnpornografi

Varför stänger vi inte ner sidorna istället för att bara blockera dem? 

Svensk polis har inte mandat att stänga ner sidor i andra länder och lagstiftningen i det aktuella landet ger kanske inte alltid möjlighet till det. Svensk polis använder blockeringen som ett medel att slå mot den svenska efterfrågan och lönsamheten. Polismyndigheter och hotlines i Sverige och andra länder tipsar varandra för att stänga sidor.

 

Hur hjälper svensk blockering när materialet kanske ligger på en vietnamesisk server? 

Blockeringen sker från Sverige vilket innebär att sidan är blockerad här, men kanske inte i andra delar av världen vilket betyder att materialet fortfarande kan finnas tillgängligt. Att vi blockerar sidorna från Sverige betyder inte att vi blundar för den globala barnsexhandeln, utan det är en åtgärd för att minska tillgången. Polisen lägger en bråkdel av tiden i arbetet mot sexuella övergrepp mot barn på blockeringen.

 

Vem ser till så att sidor inte blockeras felaktigt? 

Alla sidor som blockeras har polisen bedömt innehålla olagliga övergreppsbilder/filmer.

 

Är det rättssäkert att blockera sidor med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn? 

Polisen som sköter blockeringen av sidor med dokumenterade sexuella övergrepp på barn har kompetensen och det yttersta ansvaret för rättssäkerheten när det kommer till blockeringar.

 

Varför lägger inte ECPAT tid på att arbeta för förändringar som verkligen gör skillnad?

ECPAT tog initiativ till blockeringen 2005, ett samarbete som sedan dess sköts av polisen. ECPATs prioriterade frågor just nu är utbildning och kunskap, en lagstiftning som motsvarar brottens allvar och utökade och förbättrade vårdmöjligheter för potentiella och dömda förövare. ECPAT vill att:

 

 • Utbildning om barnsexhandel, offer- och förövarpsykologi införs på alla utbildningar där studenterna kommer att arbeta med eller för barn. Regelbunden utbildning behövs också för rättsväsendet, socialtjänsten, skolväsendet mfl.
 • Lagstiftningen måste skärpas så att straffen motsvarar brottens allvar och därmed får högre status och prioritet, vilket också leder till att polisen får utökade resurser till att utreda dessa brott.
 • Vårdmöjligheterna för såväl potentiella som dömda förövare måste utökas och förbättras så att de omfattar män, kvinnor, pojkar och flickor i hela Sverige. Ett första steg är att se till PrevenTells verksamhet blir permanent och får större spridning.

 

Vill ECPAT filtrera bort övergreppen genom blockering för att slippa se? 

Nej. ECPAT vill genom olika åtgärder minska efterfrågan och slå mot lönsamheten för dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Det är ett problem att en del inte orkar se barnsexhandelns cyniska verklighet. Blockeringen är inte att blunda för problemet, utan att begränsa tillgängligheten till dokumenterade sexuella övergrepp på barn.

 

Kan man anmäla övergreppsmaterial man hittar på nätet anonymt?

Ja, ECPAT driver en hotline där man anonymt kan anmäla misstänkt barnpornografi, barnsexturism, grooming eller människohandel med barn för sexuella ändamål. Tipsen vidarebefordras till polisen som utreder. Att anmäla misstänkta övergrepp är viktigt, ett tips kan vara den pusselbit polisen behöver för att identifiera en förövare eller ett barn och därmed stoppa en pågående övergreppssituation. På ecpathotline.se finns också en informationssida där du kan läsa mer om hur det fungerar.

 

Barnpornografi

Återkom när ni har ett konkret förslag Piratpartiet

 

Christian Engström Piratpartiet

Piratpartiet har gett sig in i debatten om dokumenterade sexuella övergrepp på barn igen. I fredags möttes Piratpartiets Christian Engström och Kristdemokraternas Lars Adaktusson i DN:s EU-duellen, och imorse frågades Engström ut i P1-morgon. Det handlar om så kallad barnpornografi och blockeringen av sajter som visar olagligt övergreppsmaterial på barn, en blockering som Piratpartiet inte står bakom, utan vill ta bort.

 

2005 tog ECPAT Sverige initiativet till ett samarbete mellan Rikskriminalpolisen och Sveriges största internetleverantörer för att blockera barnpornografiska internetsidor. Det är polisen, inte ECPAT, som bedömer vilka sidor som ska blockeras utifrån vad som är lagligt i Sverige och vad som inte är det. Syftet med blockeringen är enkelt: att försvåra åtkomsten till övergreppsdokumentation.

 

De flesta svenska internetleverantörerna vill inte stå bakom dessa sajter och den brottslighet de främjar, utan vill ta sitt ansvar och stoppa den del av handeln med barn som blockeringssamarbetet tillåter. Piratpartiet tycker att detta är en dålig idé.

 

Kristdemokraterna PiratpartietFrån DN:s EU-duellen

/…/

Sedan Piratpartiet kom in i EU-parlamentet 2009 har partiet bland annat röstat nej till att blockera sajter på bilder som innehåller övergrepp på barn.

– Det är jag stolt över. Det innebär att man låter övergreppen fortsätter, men hänger en gardin för det och därmed sopar problemet under mattan, sade Christian Engström i debatten.

/…/

  

Det finns inte en enkel lösning på den globala barnsexhandeln, utan vi måste använda flera metoder parallellt. Att blockera sajter med övergreppsmaterial på barn är en del i detta, något som Piratpartiet menar är att sopa problemet under mattan. Naturligtvis vill alla att sidorna och bilderna ska tas ned från nätet och aldrig återvända, men tyvärr ser verkligheten inte ut så. Blockering sker när sidorna av olika anledningar inte går att ta ned.

 

På nätet finns allt från kommersiella barnpornografiska internetsidor till slutna grupper som byter material. Mycket material finns också helt öppet. Grunden är att barn utsätts för sexuella övergrepp och grova kränkningar, inte sällan har övergreppen inslag av ren tortyr. En studie från Internet Watch Foundation från 2013 visar att 81% av barnen som återfinns i övergreppsmaterial bedöms vara tio år eller yngre, och över hälften av materialet skildrade sadistisk tortyr och våldtäkter. För offret utgör övergreppet ett trauma och vetskapen om att materialet sprids vidare är en fortsatt kränkning, som med dagens teknik i princip aldrig upphör.

 Att utifrån den bakgrunden förespråka ett totalt fritt internet är oförståeligt. Först bör vi ställa frågan vems frihet vi talar om? De barn som utsatts för sexuella övergrepp och filmats eller fotats har utsatts mot sin vilja. Det är inte deras rättigheter eller friheter som värnas.

 

Blockeringen är en del av polisens arbete, parallellt med detta är identifieringen av offer och förövare en viktig uppgift och polisens arbete med detta påverkas inte negativt av att människor i Sverige eller Europa har svårare att ta del av sexuella övergrepp på barn. Givetvis finns det vägar runt en blockering för den som är ute i kriminella ärenden, men sedan när är det ett argument för att något inte ska vara kriminellt?

 

Tyvärr ökar tillgången till dokumenterade sexuella övergrepp på barn på internet. Blockeringen är inget universalverktyg som kommer att få problemet att försvinna helt, men en av flera saker som tillsammans kan göra skillnad. En ny amerikansk studie visar bland annat att den breda tillgängligheten på övergreppsmaterial påverkar förövarnas syn på s.k. barnpornografi, som ju egentligen är bevismaterial på ett brott. En person i undersökningen jämför konsumtionen av övergreppsmaterial med att ladda ner musik.

 

Piratpartiet vill alltså ta bort blockeringarna och istället se till så att alla sidor med övergreppsmaterial tas ned. Det vill vi också, och hoppas därför att Piratpartiet berättar hur det förslaget ser ut.

 

 

Här kan du läsa mer om hur polisen arbetar för att stoppa handeln med övergreppsbilder på barn och här kan du se om din internetleverantör blockerar sajter med övergreppsmaterial på barn.

 

 

CSR

ECPAT och Telenor – Årets Företagssamarbete 2013

 

Årets Företagssamarbete 2013 - ECPAT och Telenor

Varje år utser FRII Årets insamlare under konferensen Insamlingsforum, i år fick ECPAT Sverige och Telenor Sverige priset för Årets Företagssamarbete 2013. Vinnarna utseddes av en tungt meriterad jury bestående av representanter från Veckans Affärer, Berghs School of Communication, Hjärnfonden och FRII som beskriver ECPATs och Telenors samarbete som ”CSR på riktigt”.

 

ECPAT och Telenor har sedan flera år tillbaka samarbetat i kampen mot barnsexhandeln, något vi på ECPAT är oerhört stolta över. Det är ett unikt samarbete som bygger på socialt ansvarstagande, inte bara på pappret utan också i verkligheten. Vad innebär då det?

 

Jo, eftersom en stor del av handeln med barn för sexuella ändamål sker på nätet riskerar olika tjänster och produkter att missbrukas i detta avseende. Företag inom exempelvis telekombranschen har därför ett ansvar, ett socialt ansvar att se till så att deras tjänster och produkter inte används för barnsexhandel, något som Telenor arbetar aktivt med.

 

Telenor har tagit ställning, de vill inte bidra till kommersiell sexuell exploatering av barn. De har därför antagit en policy mot barnsexhandel, haft flera utbildningsinsatser om barnsexhandel i syfte att förebygga att deras tjänster och produkter missbrukas i detta avseende. För att ställningstagandet och arbetet skall vara en integrerad del i Telenors verksamheter har de även startat ett ECPAT Team, en grupp ambassadörer som finns representerade på Telenors lokala kontor, som också sprider kunskap om barnsexhandel vidare inom företaget.

 

Detta samarbete är en viktig del av Telenors och Bredbandsbolagets strategi för samhällsansvar. Som internetleverantör är vi med och förändrar samhället till det bättre. Samtidigt vet vi att nätet används för att kränka barnens rättigheter. Därför samarbetar vi med ECPAT för att motverka barnsexhandel och med polisen för att blockera barnpornografi på nätet, säger Johnny Gylling, CSR-koordinator på Telenor Sverige. 

 

Vi är oerhört stolta över vårt samarbete med Telenor. Med ökad bandbredd och ökat internetanvändande är risken stor att barnsexhandeln ökar, då behöver vi fler företag som Telenor som tar sitt sociala ansvar.

 

Konkreta tekniska lösningar kommer att lanseras inom kort i Telenors produkter och Johnny Gylling ser stora möjligheter att utveckla samarbetet inför framtiden:

 

Vi vill gärna fördjupa samarbetet med ECPAT på flera sätt. Vi lanserar snart ett nytt sätt att rapportera till ECPAT Hotline via mobiltelefonen. Vi vill också fortsätta att utveckla vårt ECPAT-team till fler kontor.

 

ECPAT Telenor Årets Företagssamarbete CSR

FRII:s motivering till priset för Årets Företagssamarbete 2013 lyder:

Det här är CSR på riktigt. Kopplingen mellan företagets och organisationens kärnverksamhet visar vägen och inspirerar såväl internt som extern. Ett särskilt team har bildats för att se till att samarbetet genomsyrar all verksamhet hos företaget, och extern har flera företag inom andra branscher valt att ta efter. Organisationen bidrar med värdefull expertis som gör att företagets tjänster och produkter inte missbrukas. När många andra företagssamarbeten går ut på att sälja mer syftar detta till raka motsatsen. Här är det blockering som är vägen till framgång. För sitt samarbete i syfte att blockera barnpornografi på nätet går priset för Årets företagssamarbete 2013 till ECPAT Sverige och Telenor Sverige. 

Läs mer om Insamlingsforum och de andra priserna här.

 

Barnsexhandel

Riksdagsseminarium – hur möter vi framtidens utmaningar i kampen mot barnsexhandel?

 

Den kommersiella sexuella exploateringen av barn är ett växande problem globalt, som också omfattar svenska profitörer, förövare och offer. I och med att tekniken ständigt går framåt så utvecklas också betalvägar och nya möjligheter för att handla med barn. För att uppmärksamma vad politiker, näringsliv och frivilligorganisationer kan göra för att arbeta proaktivt för att försvåra handeln med barn anordnas ett seminarium i riksdagen torsdag den 8:e maj. 

 

På nätet finns handelsplatserna för de som köper, säljer eller byter övergreppsdokumentation, köper livestreamade övergrepp, eller vill beställa svenska eller utländska barn. Nya tjänster och produkter för betalningar riskerar att missbrukas av de kriminella aktörerna. Därför behövs flera åtgärder vidtas – inte minst från politiskt håll. Vilka är de nya utmaningarna och hur möter vi dem? Vad kan politiken, näringslivet och frivilligorganisationer göra för att stoppa den kommersiella sexuella exploateringen av barn?

 

Syftet med seminariet är att  sprida information till både politiker och näringsliv för att kunna ge en helhetsbild av hur brottsligheten missbrukar den nya tekniken, och hur samhället gemensamt kan motverka detta.  Under seminariet kommer bland andra Mats Odell, ordförande i Finanskoalitionen mot barnpornografi, ECPATs generalsekreterare Anders Pettersson och Björn Sellström från Rikskriminalpolisen berätta om hur de arbetar idag, medan Andreas Henning och Christopher Nordin berättar om hur tekniken förändras och hur framtiden kommer att se ut när det kommer till alternativa betalvägar.

 

Följ vår Twitter under dagen för uppdateringar på plats och läs bloggen senare i veckan för att få en rapport om virtuella valutor och andra betalvägar ny teknik medför.

 

FAKTA
Dokumenterade sexuella övergrepp på barn, s.k. barnpornografi, är grova brott där varje enskild bild och film representerar ett övergrepp och en kränkning av ett barn. Så många som 81 procent av barnen, som återfanns i dokumenterade sexuella övergrepp, var mellan 0 och 10 år (IWF, Operational Trends, 2013).

 

 

Barnsexhandel

#VerklighetensKambodja har skapats av förövare

Metro Verklighetens Kambodja ECPAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Idag kan vi läsa i Metro om verklighetens Kambodja, ett reportage av Josefin Svenberg och Urban Brådhe i samarbete med SOS Barnbyar. Ett viktigt reportage om barn som tvingas in i sexhandeln på grund av social utsatthet, av inhemska förövare men också av turister som söker sig till Kambodja för att begå sexuella övergrepp på barn. 

Detta handlar om en cynisk och nattsvart verklighet för alltför många barn, som existerar på grund av efterfrågan. Människor reser från hela världen till platser där den sociala utsattheten är stor, där det är lätt att utnyttja barn sexuellt just för att risken för rättslig påföljd är minimal.

Barnsexturismen leder också i stor utsträckning till att nytt material på sexuella övergrepp på barn skapas, så kallad barnpornografi, som sedan med hjälp av internet kan spridas vidare till nätverk över hela världen. Ett ekorrhjul som kan snurra för att en efterfrågan finns, på bekostnad av barnen. Utan efterfrågan hade utnyttjandet och övergreppen i exempelvis Kambodja aldrig skett, utan efterfrågan hade övergreppen aldrig dokumenterats och utan efterfrågan hade de pedofila nätverken aldrig krävt nytt material, nya övergrepp. Utan efterfrågan kanske det hade funnits ett alternativ för barnen i Kambodja.

Det är oerhört viktigt att arbeta med offren, så som SOS Barnbyar och många med dem gör. Men det är också oerhört viktigt att belysa drivkraften i handeln, och att det finns fler vägar att gå för att minska övergreppen och utnyttjandet av barn, både i Kambodja och i resten av världen.

PrevenTell Nyhetsmorgon ECPAT

 

 

 

 

 

 

                      Vård
Imorse kunde vi till exempel se ett inslag på Nyhetsmorgon om hjälplinjen PrevenTell, som vi flera gånger skrivit och debatterat om tidigare. Det är nämligen oerhört viktigt att förövare och potentiella förövare får vård innan övergrepp begås. På så sätt kan vi rädda barn.

Anmäl alltid
Vi måste alltid anmäla. I en tid där vi reser mer kommer vi troligtvis också oftare i kontakt med barnsexhandel. Ser du något misstänkt ska du alltid anmäla, din anmälan kan vara den pusselbit som saknas för att kunna stoppa nästa övergrepp. Anmäl direkt till polisen eller helt anonymt till www.ecpathotline.se.

Var en aktiv konsument
Ta ställning som konsument. Har ditt resebolag en policy mot barnsexhandel? Samarbetar din internetleverantör med polisen i blockeringen av övergreppsmaterial på nätet? Är din bank medlem i Finanskoalitionen som stoppar betalningar för övergreppsmaterial? Har ditt företag en policy för att aktivt arbeta mot barnsexhandel? Fråga. Ställ krav. Gör ett aktivt val.

Vi räddar barnen genom att stoppa efterfrågan.

 

 

CSR

Camilla i Telenors ECPAT Team: “jag tror vi alla satt som förstummade av den information vi fick”

Camilla Lindvall Telenor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Telenor är idag ECPATs huvudsponsor, något som vi är oerhört stolta över. Förutom att de stödjer ECPATs arbete ekonomiskt, arbetar de också aktivt med att förebygga barnsexhandel i både deras befintliga och nya produkter. Något som vi är lite extra stolta över när det kommer till Telenor är deras ECPAT Team, och av den anledningen bad vi Camilla Lindvall som är ambassadör för ECPAT i Telenors team att berätta lite om hur hon tycker att det är att arbeta med ECPATs frågor, och varför det är viktigt. 

Jag har den äran att vara ambassadör inom Telenor Sverige AB för ECPAT. Är stolt varenda gång jag presenterar mig för någon med den titeln.

Tänk att få använda en del av sin arbetstid till barnrättsfrågor och ännu bättre, arbeta för ett globalt företag som så helhjärtat ställer upp för dessa frågor!

Jag ska berätta hur vi arbetar med de här frågorna inom vårt företag. Telenor och Bredbandsbolaget har ett samarbete sedan flera år tillbaka med ECPAT, som var på besök på Telenor för ett par år sedan och föreläste på vår CSR-samordnares Johnny Gyllings initiativ. Det var en fantastisk, rörande, obehaglig och tänkvärd föreläsning om hur spridd barnsexhandel, trafficking och barnpornografi tyvärr är. Jag tror vi alla satt som förstummade av den information vi fick.

Hur kan man utnyttja barn på detta sätt? Hur tänker människor? Vad kan man göra?

En tid efter föreläsningen sökte Telenor en ambassadör för dessa frågor. Det var självklart för mig att söka – här fanns ju ett sätt att hjälpa till! Vi var flera som visade intresse och istället för att bara välja en ambassadör, bildade vi ett ECPAT Team, så att alla intresserade fick medverka. Deltagarna i teamet får avsätta ett par timmar per månad för dessa frågor.

Jag är oerhört stolt över att det bolag jag arbetar för har gått in som Huvudsponsor för ECPAT och att jag får representera Telenor i dessa frågor. Det är glädjande att uppleva vilket enormt engagemang frågorna väcker i olika sammanhang.

Kan vi tillsammans sprida kunskap och information och förmedla var vi som företag står i dessa frågor är det en tydlig signal till våra medarbetare vad som är rätt och vad som är fel. Lyckas vi också förmå varandra att prata om problemet i flera sammanhang har vi nått ännu fler.

Telenors ECPAT Team Giraffpriset
Giraffpriset

I förra veckan blev Telenors ECPAT Team dessutom nominerade till giraffpriset, vilket vi blev jätteglada och överraskade över! Nomineringen ger naturligtvis ökad motivation och inspiration för både mig och teamet. Vi  vågar engagera oss i frågor som är svåra att ta till sig och förstå och svåra att berätta om i informationspresentationer. De flesta väljer att inte vilja se, höra eller tala om detta.

 

 

Vårt mål är att våra kollegor får mer kunskap om dessa frågor för att dels sprida  information vidare och därmed ”öppna sina och andras ögon” för hur stor problematiken är.

Jag hoppas innerligt att vårt arbete bidrar till att någon liten flicka eller pojke någonstans får ett bättre liv!

Camilla Lindvall

Ambassadör för ECPAT inom Telenor Sverige AB

 

 

 

ECPATs huvudsponsor

 

 

 

 

 

 

 

Fakta om teamet och Telenors arbete

 • Vårt team består av 10 personer spridda på våra kontor i Sverige och vår huvudsakliga uppgift är att sprida information och medvetenhet internt om barnsexhandel.
 • Redan 2004 började Telenor i Norge att blockera barnpornografi på nätet i samarbete med polisen. I Sverige startade vi 2005 via Bredbandsbolaget, som var den första operatören att bejaka ECPAT och polisens vädjan. Telenor Group arbetar med målet att sådan blockering ska finnas i alla Telenor-länder.
 • Vi har infört ECPATs arbetsplatspolicy inom Telenor. Mest tydligt märks det I resepolicyn där det uppmanas till vaksamhet i länder där barnsexturism är vanligt.
 • Genom informationsspridningen internt hoppas vi också öka medvetenheten om behovet av barnsäkerhet i de tjänster och produkter vi tar fram.
 • Vi uttrycker också avståndstagande mot barnsexhandel gentemot våra kunder och samarbetspartners.

 

Barnsexhandel

Om vård för pedofiler i Aktuellt

PrevenTell i Aktuellt

I gårdagens Aktuellt kunde vi se ett inslag om PrevenTell och pedofili. Inslaget börjar ca 10.50 minuter in i programmet.

Vissa siffror visar på att 1% av befolkningen har sexuella tankar om barn och en fjärdedel av de som kontaktat hjälptelefonen PrevenTell sedan starten för två år sedan, har sexuella tankar om barn, ca 100 personer. Det finns verktyg för att kontrollera sin sexuella drift, det handlar om att samhället måste se till så att vården når fram till de som behöver den.

Katarina Görts Öberg från CASM berättar om att de som ringer PrevenTell ofta oroar sig för sig själva, sina tankar och impulser. Det gör också att de ofta är mottagliga och att de genom PrevenTell kan få hjälp till vård. Dessa personer behöver verktyg för att kunna se och undvika riskfaktorer för att till exempel begå övergrepp mot barn, vilket de kan få både genom samtalsterapi och i vissa fall medicin. I inslaget får vi också höra Niklas Långström, professor i psykiatri, som pratar om vem som egentligen blir pedofil. Idag finns det inga säkerställda studier som visar på orsaken till pedofili men i de allra flesta faller ligger någon typ av trauma bakom.

Preventiv vård av potentiella förövare kan i förlängningen rädda barn från att bli utsatta för övergrepp, detta är det viktiga. Vi hoppas därför att det blir så som jämställdhetsminister Maria Arnholm skrev i gårdagens Aftonbladet; att finansieringen av PrevenTell blir permanent.

Barnsexhandel ECPAT

Jämställdhetsminister Maria Arnholm vill göra PrevenTell permanent

Idag kan vi läsa en glädjande artikel på Aftonbladet Debatt. Under lång tid har ECPAT och många med oss väntat på ett besked om finansieringen av PrevenTell, men hittills har det varit luddiga svar från beslutsfattarna.

I mitten på mars skrev DN en artikel om PrevenTells verksamhet och finansiering,  kort därefter sände Uppdrag Granskning Jakten på en Pedofil som tydligt visade vikten av preventiv vård, något som vi följde upp i en debattartikel på SVD Brännpunkt tillsammans med RFSU och CASM. Men debatten har inte slutat där, senast i helgen lyfte DN ännu en gång problemet med PrevenTells finansiering, och även Expressen skrev ett långt reportage om PrevenTell och om personerna som hör av sig till hjälplinjen.

Och så idag kom det till slut respons. Jämställdhetsministern Maria Arnholm skrev tillsammans med sina partikollegor Birgitta Rydberg, Ewa Bertz och Helene Odenjung att de vill göra finansieringen av PrevenTell permanent, och också satsa på en nationell utvidgning av PrevenTell. De skriver:

“Målgruppen är både de som är oroade över tankar, fantasier och beteenden som både gränsar till, och utgör, faktiska övergrepp, men också de som ännu inte har någon probleminsikt. Genom PrevenTell erbjuds dessa personer vård och hjälp. Dessa projektpengar, drygt 2 miljoner om året, räcker bara till slutet av 2014. Men det får inte betyda slutet för PrevenTell.

/…/

De som ringer in till PrevenTell finns över hela Sverige, men över hälften ringer in från Storstockholm, Malmö och Göteborg. Vi vet också att behovet av PrevenTell inte bara har en geografisk spridning utan också att det återfinns i många olika grupper i samhället. Slutsatsen av detta är att hjälpen också måste finnas över hela landet. Det ska inte bara vara lätt att ringa till PrevenTell, utan det ska också vara lätt att söka upp och få hjälp där man bor. /…/ vill vi också att CASM ska få fortsatt stöd för att bygga ett nationellt nätverk.”

Twitter PrevenTell Skärmavbild 2014-04-23 kl. 11.53.55

Engagemanget på Twitter är stort när det kommer till PrevenTell, och idag ses debattartikeln som ett löfte om PrevenTells framtid. Författarna till artikeln avslutar:

“Sexuella övergrepp är ett problem som är så stort det inte finns några alternativ. Det är en självklarhet att fortsätta finansiera de preventiva åtgärder som finns. Vi är övertygade om att det är fler än vi folkpartister som tycker så.”

Låt oss hoppas att de har rätt, att flera gör det enda rätta och ställer sig bakom detta så att PrevenTell får stanna. Tack till alla som läst våra och andras inlägg i frågan och spridit vidare. Debattartikeln i dagens Aftonbladet visar att vi tillsammans kan påverka de som bestämmer till att fatta rätt beslut. Att vi tillsammans kan göra verklig skillnad som kan rädda barn från fasansfulla övergrepp.

 

ECPAT

Frivilliggruppens engagemang slocknar aldrig

ECPATs frivilliggrupp

 

ECPAT Sverige har en frivilliggrupp som engagerar sig ideellt för att sprida information och kunskap om barnsexhandel, man skulle kunna säga att de är ECPATs högra hand. Idag består frivilliggruppen av cirka 12 aktiva medlemmar som informerar allt från skolor och migrationsverket till politiska ungdomsförbund om barnsexhandeln och vad både individer och verksamheter kan göra för att hjälpa till att stoppa den. Vi har pratat med frivilliggruppens samordnare Johanna för att få höra lite mer om vad de jobbar med just nu.

Den senaste tiden har vi gjort flera spännande saker. Bland annat har vi hållit filmvisning av ECPATs dokumentär När ingen ser för politiska ungdomsförbund, då har psykoterapeuten Börje Svensson efteråt berättade om sina erfarenheter med att ge terapi till svenska sexualbrottslingar.

Häromveckan föreläste vi för Utrikespolitiska Föreningen där vi också visade När ingen ser för både deras medlemmar, elever och allmänhet. Vi har också åkt ut till flera olika flyktingboenden för ensamkommande barn, där vi först har föreläst om barnsexhandelfrågan för att sedan hålla workshops i hur den kan drabba barn i migrationen och hur man i personalen kan ha ögonen med sig för att upptäcka handeln och stoppa den. Det gläder oss att efterfrågan på de här informationsträffarna är så stor!

Det är alltid intressant att delta i diskussioner om hur exploaterande av barn kan stoppas, inte minst när det finns deltagare med specifik ingång till frågan, så som juridikstudenter, socionomer eller partipolitiska unga.

Framöver väntar fler besök på flyktingboenden i Stockholm, och närmaste veckorna kommer vi bland annat hålla workshops på både Söderfem, som är Södertörns feministiska förening, samt för Unga Feminister, som är Feministiskt Initiativs ungdomsförbund.
Söder Fem ECPAT

Onsdagen den 23:e april kommer När ingen ser att visas på Södertörns Högskola i sal MA209 kl. 15.00. Efter filmen håller ECPATs frivilliggrupp i en diskussion om barnsexhandel och de känslor som filmen väcker. Alla är varmt välkomna, läs mer om eventet här.

Unga feminister och ECPATTorsdagen den 24:e april har Unga Feminister sitt medlemsmöte i Solna, och även där kommer frivilliggruppen att visa filmen När ingen ser och hålla i en diskussion efteråt. Om du är medlem, missa inte detta tillfälle! Läs mer här. 

Är du intresserad av att gå med som medlem i frivilliggruppen eller har du några frågor om verksamheten? Maila oss på frivillig@ecpat.se!

 

Barnpornografi

Jakten på en pedofil kan undvikas om förövare och potentiella förövare får vård

I onsdags (2/4) sändes Uppdrag Gransknings reportage Jakten på en pedofil. Ett reportage om den globala handeln med övergreppsbilder på barn, sk barnpornografi, om förövare som kan hålla sig undan lagen och som agerar i en gråzon där gränsen mellan övergrepp och familjebild börjar suddas ut. I reportaget intervjuades pedofilen “Pär” om sina tankar och känslor inför sitt sexuella intresse gentemot barn. Vid flera tillfällen påpekar “Pär” vikten av vård, och att han skulle ha valt ett liv utan dessa känslor om han hade kunnat. 

ECPAT har pratat med Hanna Harnesk, legitimerad psykolog på anstalten Skogome utanför Göteborg. Skogome är den av Kriminalvårdens anstalter som enbart tar emot intagna som dömts för sexualbrott, och Hanna berättar här om vikten av vård för att stoppa övergrepp som annars kanske sker.

“Lidandet hos de personer som döms för övergrepp av barn är ofta stort, trots förnekelse. Skammen och det sociala stigmat förövaren känner upplevs ofta vara för stort för att kunna berätta. Avslöjandet kan trots konsekvenser, som till exempel frihetsberövande, ändå upplevas som en lättnad.

Vi vet att den känslomässiga ensamheten är större hos personer som begår sexualbrott än hos andra. Att möta personer som begått övergrepp mot barn ställer stora krav på kompetens hos behandlaren. För att förövaren ska kunna berätta och sätta ord på det mest förbjudna krävs att behandlaren har förmågan att hantera samtal som inrymmer sexuellt våld eller fantasier om barn, och förmågan att lyssna på återberättelser av övergrepp.

Det är väsentligt för behandlingen och för att minska risken för återfall i brott att utmana klienten i hens risker och otillfredsställda behov. Detta måste göras på ett empatiskt sätt med respekt för hens människovärde, trots att handlingen mot barnet kan upplevas som omänsklig.

Behandling av sexualbrottsdömda har varit ett prioriterat område inom Kriminalvården. Idag bedrivs behandling av dömda förövare på alla fängelser och frivårdskontor som hanterar målgruppen. Under senare år har även arbetssätt utvecklats för att skydda och värna om utsatta barn under klientens verkställighet. Målsättningen med Kriminalvårdens verksamhet är att förhindra återfall i brott och att skydda allmänheten. Stora internationella studier visar att behandling av dömda förövare har god effekt. Flera forskare har lyft fram att våld och övergrepp är en underrapporterad orsak till både psykiskt, somatiskt och socialt lidande.

Att behandla sexualbrottsdömda har sannolikt även andra positiva effekter, till exempel kan anmälningsbenägenheten hos de barn som utsatts för övergrepp av en närstående öka, och tillgången till specialiserad vård gör det möjligt för förövaren att söka hjälp för sina problem även innan övergreppet skett.  Den samlade kunskap som finns om personer som begått övergrepp mot barn är oftast baserad på dömda förövare. Behandlingen av den dömde och Kriminalvårdens insatser är viktig, samtidigt är en verkställighet av ett straff en relativt begränsad del av en människas liv. Vi måste också samverka utanför Kriminalvårdens väggar, både för att kunna erbjuda rätt stöd och hjälp till utsatta barn, men också för att kunna hantera förövaren på ett humant sätt. Det är en nödvändighet för kunna arbeta mot sexuella övergrepp på ett effektivt sätt.”

Om du missade SVT:s Uppdrag Granskning kan du se det på nätet till och med den 12:e juli 2014.

 

CSR

Runda upp till förmån för ECPAT när The Body Shop fyller 35!

The Body Shop och ECPATThe Body Shop Sverige firar 35 år och väljer att uppmärksamma ECPAT Sverige under jubileumshelgen den 4-6 april. Under helgen kommer  alla kunder att kunna välja att runda upp sitt köp med 35 kronor, pengar som oavkortat går till vår verksamhet och kampen mot barnsexhandeln. The Body Shop skänker också i samband med kampanjen 35.000 kronor till ECPAT Sverige. 

ECPAT har tidigare haft ett internationellt samarbete med The Body Shop mellan åren 2009-2012, vilket globalt resulterade i att drygt 7 miljoner namnunderskrifter lämnades över till FN:s råd för mänskliga rättigheter – en av de absolut största namninsamlingarna i FN:s historia.

- ECPAT Sverige är mycket glada över att återigen genomföra en kampanj tillsammans med The Body Shop. Det är viktigt att alla vågar se barnsexhandeln och tillsammans arbeta mot den. Samarbete är den enda framkomliga vägen. The Body Shop gör detta på ett bra sätt och vi hoppas att flera företag ska komma att ta efter, säger Anders Pettersson, generalsekreterare på ECPAT Sverige.

Var? The Body Shops butiker i hela Sverige, med undantag för de som ligger i Åhléns.
När? 4-6 april 2014.
Hur? Runda upp ditt köp med 35 kronor och hjälp oss i vårt arbete mot barnsexhandeln.

Följ uppladdningen inför jubileumshelgen på ECPATs Facebook! 

Barnsexhandel ECPAT

Här är ECPAT Sveriges krav på regeringen

Vart femte år ska varje land som undertecknat barnkonventionen lämna in en rapport till FNs barnrättskommitté. I september 2012 skickade Sveriges regering in sin femte rapport inför den kommande granskningen av hur Sverige tillämpat barnkonventionen och dess tilläggsprotokoll. ECPAT Sverige har nu skickat in en alternativrapport read more »

Barnsexhandel ECPAT

Sverige kan mer – höj ambitionsnivån i arbetet mot barnsexhandeln!

I dagarna släppte regeringen den nya handlingsplanen för skydd av barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp. ECPAT beklagar det breddade mandatet på handlingsplanen, att regeringen missar stora delar av FNs upprepade kritik och att åtgärderna inte är av den kaliber som krävs. Var är viljan att agera och förändra, som Maria Larsson nyligen skrev om i DN Debatt, och som statsminister Fredrik Reinfeldt ägnade en stor del av sitt jultal åt? Handlingsplanen skrapar på ytan, det blir ett slag i luften bredvid den vilja till förändring som ministrarna visar. Höj ambitionsnivån: ta bort böter i straffskalan, inför obligatorisk kunskap och utöka den preventiva vården för förövare.

Den senaste handlingsplanen mot sexuell exploatering är från 2007. Beslutet att alla länder skulle utarbeta nationella handlingsplaner med fokus på barnsexhandel togs på den första världskongressen mot sexuell exploatering av barn 1996, som den svenska regeringen stod värd för. Denna gång breddas mandatet till att också inkludera andra exploateringssyften, vilket är beklagligt. Syftet med det är förstås att kunna ta ett helhetsgrepp kring problematiken, men det bredare anslaget gör att handlingsplanen tappar fokus på barnsexhandelns specifika omständigheter. Mer än någonsin behövs fokus på riktade åtgärder för att motverka barnsexhandeln. Det handlar om övergrepp som sker här och nu!

Svenskar utnyttjar barn i såväl den svenska som utländska sexhandeln. Barnsexhandeln sker allt mer via internet och utvecklas i takt med tekniken, där anonymiseringstjänster och det dolda nätet i allt högre utsträckning utnyttjas för dessa syften. Denna komplexa brottslighet kräver specifika åtgärder som framför allt slår mot efterfrågan och lönsamheten.

Ökad kunskap och samarbeten står i fokus i handlingsplanen. Det behövs, men viktiga departement som justitie-, närings- och utbildningsdepartementen saknas i handlingsplanen, trots att de är nyckelspelare i detta arbete. Många av åtgärderna i handlingsplanen utförs redan idag genom tidigare givna uppdrag av regeringen. Regeringen fortsätter en redan inslagen väg med tillfälliga lösningar, istället för att ta ett nödvändigt helhetsgrepp med en långsiktig strategi och tydliga målsättningar.

ECPAT anser att strukturella förändringar behövs, det är enda vägen fram till ett effektivt arbete på både kort och lång sikt. För att nämna några förslag till åtgärder som ECPAT skulle vilja se i handlingsplanen och som också lyfts av FNs barnrättskommitté:

 • Lagstiftningen måste ändras så att den inte marginaliserar dessa allvarliga brott. Ta bort böter från straffskalan så att brotten får den prioritet och de resurser som krävs.
 • Obligatorisk och återkommande utbildning om sexuella övergrepp och kommersiell sexuell exploatering av barn samt offer- och förövarpsykologi måste införas för alla som arbetar med eller för att tillvarata barns rättigheter. Varje domstol bör ha en specialutbildad domare som kan hantera brottmål mot barn.
 • Den preventiva vården måste utvecklas, så att den erbjuds oavsett var man bor i landet. Alla som döms för sexualbrott, inklusive barnpornografibrott ska erbjudas vård.

Efterfrågan – grunden till att barnsexhandel överhuvudtaget existerar – adresseras genom att regeringen som åtgärd föreslår att en tidigare rapport från 2011 om behandling ska analyseras. Det är bra, men nu är det dags att gå till handling. Den enda hjälplinjen som finns dit potentiella förövare kan ringa är PrevenTell. Den drivs av CASM på Karolinska sjukhuset i Huddinge, men verksamheten har bara finansiering året ut. En långsiktig lösning för PrevenTell hade varit en mycket enkel konkret åtgärd som skulle verka förebyggande för att förhindra nya övergrepp på barn.

ECPAT Sverige har också efterlyst konkreta åtgärder för att försvåra handeln, slå mot lönsamheten, som är den andra grundkomponenten till att handeln existerar. De åtgärder som föreslås i handlingsplanen i detta avseende är förutom anordnande av två möten dit näringslivet inbjuds, en åtgärd som handlar om att inleda ett samarbete med hotell-, taxi- och restaurangbranscherna. Det är en mycket bra åtgärd, men den del av Länsstyrelsens verksamhet som ska utföra denna åtgärd har bara finansiering t o m 2014 och ska vara avvecklad i april 2015. Även här saknas långsiktigheten som krävs för att åtgärderna ska nå resultat.

Vi menar att ambitionsnivån i handlingsplanen måste höjas och inkludera ovan nämnda åtgärder. Justitiedepartementet, näringsdepartementet och utrikesdepartementet måste alla delta och det måste snarast arbetas fram en långsiktig strategi för att stoppa handeln. Sverige kan mer och nu är det dags att på allvar höja ambitionsnivån i arbetet mot barnsexhandeln!

Barnsexturism

The Code – tillsammans mot barnsexhandel

The Code - mot barnsexhandelFoto: The Code

Den här veckan är ECPAT Sverige i Berlin för att delta på en av världens största resemässor, ITB i Berlin. På plats finns representanter från bland annat resebolag, hotell, transport och bokningssytem, men också The Code som jobbar internationellt med att stoppa barnsexturismen.

The Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism, har gått från att 1998 vara ett initiativ från ECPAT  Sverige, till att idag vara ett självständigt internationellt tillämpat verktyg mot barnsexturism. Målet med organisationen är att synliggöra handeln med barn i sexuella syften världen över, och att få företag inom turismnäringen att tillsammans vidta åtgärder för att stoppa den. Idag är The Code en fristående organisation som har över 1,300 företag anslutna till “koden” i 42 länder. Koden innebär att företag måste:

- Etablera en policy och rutiner mot sexuell exploatering av barn
- Utbilda anställda och resenärer om barns rättigheter, hur man kan förebygga sexuell exploatering av barn och hur man anmäler misstänkta fall
- Nolltolerans mot sexuell exploatering av barn, gäller även alla kontrakterade partners
- Stödja, samarbeta och engagera sammarbetspartners för att förebygga sexuell exploatering av barn
- Årligen rapportera om vad koden gett och vilka aktiviteter som gjorts relaterat till den

ECPAT Sverige arbetar på denna veckas seminarier och årsmöte för  ett kraftfullt internationellt samarbete under 2014 mot barnsexturismen.

 

Barnpornografi

Finanskoalitionens arbete intensifieras internationellt

PRESSMEDDELANDE 3/3 2014

Finanskoalitionen

För att stärka det internationella samarbetet har den svenska Finanskoalitionen mot barnpornografi gått med i The European Financial Coalition against Commercial Sexual Exploitation of Children Online.  

Troels Oerting, chef för European Cybercrime Centre (EC3) vid Europol och ordförande för den europeiska finanskoalitionen ser med spänning fram emot att den svenska finanskoalitionen nu kommer att delta i det europeiska arbetet med att förebygga och stoppa kommersiell sexuell exploatering av barn.

-  Den svenska polisen och den svenska Finanskoalitionen mot barnpornografi har ett mycket gott rykte som experter i denna kamp. Outtröttligt har de bidragit till många bra initiativ inom området och anses vara ledande i kampen mot denna grymma brottslighet. Båda organisationerna kommer att tjäna på medlemskapet i den europeiska finanskoalitionen och tillsammans blir vi både starkare och effektivare, säger Troels Oerting.

Tack vare Finanskoalitionens arbete är det idag numera svårt att betala för övergreppsmaterial med traditionella betalmedel, såsom betalkort. Mängden material som sprids kommersiellt har också drastiskt minskat tack vare dessa insatser som försvårar handeln. Den europeiska finanskoalitionen uppskattar att cirka 7,5 procent av den s.k. barnpornografi som sprids idag är kommersiell.

Brottsligheten finner alternativa betalvägar för att profitera på sexuella övergrepp. Finanskoalitionens främsta utmaningar är idag att identifiera och stoppa dessa icke traditionella betalningsmedel. Detta samtidigt som tillgängligheten till internet och bandbredden också växer snabbt på nya marknader. Möjligheten att beställa och i realtid regissera sexuella övergrepp på barn via webbkamera är en växande och särskilt oroande trend som kräver gemensamma, internationella insatser.

-  Medlemskapet i The European Financial Coalition är ett viktigt steg för att effektivisera det gemensamma arbetet mot den samvetslösa kriminalitet som gör pengar på barns lidande, säger Mats Odell, ordförande för den svenska Finanskoalitionen mot barnpornografi.

Den svenska finanskoalitionen har sedan 2009 arbetat med att förhindra att det finansiella systemet används för handel med sexuella övergreppsbilder på barn. Enligt polisen har koalitionens arbete varit framgångsrikt och marknaden är idag mindre intressant för kriminella aktörer.

-  Att tillsammans med samhällets olika aktörer kunna arbeta på detta unika sätt är avgörande för att kunna bekämpa denna cyniska handel; samarbetet ger expertisen i det civila samhället större kraft, det ger myndigheter värdefulla kanaler till samhället, och det ger aktörer på finansmarknaden en möjlighet att ta ett stort ansvar, säger Anders L. Pettersson, generalsekreterare på ECPAT Sverige.

 

För ytterligare information:
Mats Odell,ordförande i Styrgruppen. Kontaktas genom Andia Ghafouri 070-360 5305
Thomas Andersson, pressekreterare ECPAT Sverige, 0723-89 56 41
Lena Barkman, informationschef Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10

 

FAKTA

 • Dokumenterade sexuella övergrepp på barn, s.k. barnpornografi, är grova brott med djup tragik bakom varje enskild bild och film.
 • 81 % av barnen som återfanns i dokumenterade sexuella övergrepp var 0-10 år (IWF, Operational Trends, 2012).
 • Enligt den brittiska polismyndigheten CEOP tenderar barnpornografin att bli alltmer sadistisk och våldsam. (A Picture of Abuse, CEOP, 2012).
ECPAT

Filmvisning av När ingen ser och föreläsning av Börje Svensson på Bio Rio

När ingen ser - en dokumentärfilm om barnsexhandel

På onsdagen den 12:e mars har ECPATs frivilliggrupp anordnat en filmvisning av dokumentärfilmen När ingen ser Bio Rio (salong 4, nedervåningen på Bistro Barbro). Under kvällen kommer också författaren och terapeuten Börje Svensson att föreläsa om sexualbrottsförövare. Visningen vänder sig till dig som är politiskt aktiv i ett ungdomsförbund, är du en av dem, missa inte detta! 

När ingen ser är en dokumentärfilm om barnsexhandel regisserad av Ulla Lemberg och David Herdies. En film som skildrar sexualbrott mot barn i olika delar av världen. I Sverige arbetar två utredare med att identifiera bilder av ett barn som våldtas av två män. En ung pojke hamnar i en övergreppssituation där en vuxen man håller honom fast under nästan två år. I norra Rumänien erbjuds en flicka ett jobb i Italien men blir inlåst som sexslav. En organisation i Kambodja arbetar mot barnsexturismen i landet. I Sydsudan arbetar en kvinna med att rädda barn från en uppväxt i huvudstadens bordeller. Där har efterfrågan från före detta soldater, biståndsarbetare och affärsmän skapat en omfattande barnsexmarknad. I filmen får vi möta barns, polisers och organisationers berättelser.

Föreläsaren Börje Svensson har arbetat med sexualbrottsförövare i många år och kommer att föreläsa under temat De mest hatade – kan man förstå en sexualbrottsling och vill man det?

NÄR? Onsdagen den 12/3 kl. 19.00
VAR? Bio Rio salong 4, nedervåningen på Bistro Barbro, Hornstulls Strand 13
HUR? Osa här, det bjuds på kaffe, popcorn och saft.  Vid frågor eller förhinder maila frivillig@ecpat.se.

Om ECPATs frivilliggrupp
För närvarande består ECPATs frivilliggrupp av ca 15 personer. Gruppen arbetar ideellt i syftet att medvetandegöra människor om ECPATs arbete och varför det är viktigt. Metoderna för gruppen varierar, till de vanligaste aktiviteterna hör föreläsningar i skolor och annan informationsspridning. Under 2013 föreläste gruppen mycket i skolor, och gjorde även en riktad informationssatsning gentemot boenden för ensamkommande flyktingbarn. Hösten och vintern till 2014 handlar mycket om att hålla i visningar och informationspass kring ECPATs dokumentärfilm När ingen ser.

Läs mer om ECPATs frivilliggrupp här, har du frågor eller vill du kanske engagera dig? Maila frivillig@ecpat.se så berättar de mer.

Trafficking

Frivilliggruppens aktion på Anti-Traffickingdagen

På fredagen den 18 oktober var det Anti-Traffickingdagen i Europa och ECPAT uppmärksammade, i samarbete med teatergruppen DreamBusiness och Röda korset, detta i form av en offentlig aktion. Kl 16-18 hölls den på Hornsgatan 56 i och runt Röda Korsets skyltfönster.

aktion under antitraffickingdagen

ECPATs frivilliggrupp på antitraffickingdagen

Johanna Wester i antitraffickingaktion

ECPATs frivilliggrupp uppmärksammar människohandelsfråganAktionen fick bra genomslag; många stannade till, tog emot den information om människohandel som delades ut samt fotade och filmade. Särskilt tack till Röda Korset som upplät skyltfönstret till sin second hand-butik vid Mariatorget till evenemanget!


Fotograf: Unna Bellander

ECPAT

Inspelning med Kjell Bergqvist

Inför lanseringen av dokumentärfilmen “När Ingen Ser” arbetar ECPAT för att så många som möjligt ska se filmen. Eftersom den är inspelad i flera olika länder – Rumänien, Kambodja, Sverige och Sydsudan – tar den ett brett grepp om frågan barnsexhandel. Vi tror att ju mer den når ut till skilda beslutsfattare desto mer kan vi lyfta att handeln med barn existerar globalt, vilket inte heller utesluter Sverige. Därför tar vi hjälp av olika aktörer för att sprida filmen till både näringsliv, makthavare och allmänhet. I onsdags hade vi en trevlig dags filminspelning med vår ambassadör, skådespelaren Kjell Bergqvist. Arkitekturmuséet var vänliga att låta oss filma i deras vackra lokaler och vi var särskilt tacksamma över hjälp med hela filmproduktionen från Marcus Frendberg, CEO på Monarki Stockholm Mediaproduktion AB.

Sammanlagt spelades tre kortfilmer in, i vilka Kjell uppmärksammar “När Ingen Ser” och dess premiär den 1:a oktober, då den visas för utvalda politiker, näringslivsledare och andra med unika möjligheter att göra skillnad.

Varmt tack till Kjell, filmaren Marcus Frendberg på Monarki och Arkitekturmuséet!

johanna wester, kjell bergqvist, helena gruppbild

Johanna och Helena från ECPAT gör filminspelning med Kjell Bergqvist på Arkitekturmuséet

Barnsexhandel

Sverige måste bli vassare mot barnsexhandel

I en debattartikel i gårdagens Expressen ”EU måste bli vassare mot barnsexhandel”  lyfter Justitieminister Beatrice Ask Sveriges huvudfrågor i det fortsatta arbetet med den Globala Alliansen mot sexuella övergrepp på barn. Den 5 december 2012 lanserade EU-kommissionären för inrikes frågor Cecilia Malmström tillsammans med USA: s justitieminister Eric Holder en global allians mot sexuella övergrepp mot barn på nätet. Initiativet syftar till att förena beslutsfattare runt om i världen för att bättre kunna identifiera och hjälpa offren och åtala förövarna.

Det är med glädje vi läser justitieministerns inlägg som betonar vikten av ett internationellt samarbete för att bekämpa barnsexhandel och lagföra fler förövare. En högre målsättning för det internationella samarbetet bör naturligtvis också innebära en högre målsättning för det nationella arbetet mot barnsexhandel.

”Vi har ett antal fällande domar mot svenskar för sexualbrott mot barn i länder utanför Sverige. Mer måste dock göras av fler länder tillsammans för att vi ska kunna minska barnsexhandeln.”, skriver Ask.  Vidare lyfter ministern ett behov av att förstärka arbetet mot de så kallade virtuella våldtäkterna. ECPAT ser mycket positivt på att lagföringen av förövare lyfts fram. Antalet domar mot svenskar som begått sexualbrott mot barn utomlands är tre, fyra om man räknar in det senaste Hässleholmsmålet om anstiftan och stämpling till våldtäkt mot barn, en så kallad virtuell våldtäkt. Med endast fyra lagförda förövare har vi en tunn botten att stå på, men det är trots allt en botten att stå på och härifrån kan det bara gå åt ett håll.  

Hässleholmsmålet beskriver ett tillvägagångssätt som i sig inte är unikt men som på grund av sin svåra upptäckt kräver krafttag för att upptäcka och lagföra. Händelserna i sig ger också upphov till en ny debatt kring vår lagstiftning.  Kan en skärm skydda oss från att dömas som den verkliga förövaren? Hänger juridiken med i den virtuella utvecklingen? Hässleholms tingsrätt dömde i januari i år en 64-årig man till 8 års fängelse för anstiftan till grov våldtäkt mot barn i flertalet fall och ett fall av stämpling till grov våldtäkt mot barn. Tingsrättens dom överklagades av båda parter och i början på april kom Hovrättens dom – 4,5 års fängelse, en sänkning med 3,5 år.

Hovrätten bedömde, till skillnad från tingsrätten, brotten som stämpling till våldtäkt mot barn och inte anstiftan till grov våldtäkt mot barn. Motiveringen från hovrätten var att våldtäkterna mot barnen inte var att betrakta som grova och att kvinnorna som utfört övergreppen gjort det för pengar och inte för sexuell tillfredsställelse, och därför ”kunnat ta hänsyn till barnen på ett annat sätt”. Ta hänsyn till barnen? Det handlar om vuxna personer, med nära anknytning till barnen, som i ett rum, framför en kamera förgriper sig sexuellt på barn med hjälp av flaskor och andra tillhyggen. ”xxx (en av förövarna på plats) har konfronterats med bilden och sagt att flaskan fördes in och att barnet bleknade av rädsla”. Lekmannen behöver inte läsa många rader av domen för att förstå att någon hänsyn till barnen är det inte tal om.
Den dömde efterfrågade smärta hos barnen, men hovrätten ansåg inte att det var klarlagt att mannen förväntade sig att instruktionen att tillfoga barnet smärta skulle följas. Hovrätten ansåg heller inte att det rörde sig om grova övergrepp och därav bedömningen om att det handlar om stämplingsbrott och inte anstiftansbrott.

Hovrättens dom väcker inte bara en debatt kring hur vi ska kunna förstärka arbetet mot virtuella våldtäkter men även hur dessa brott ska sanktioneras. Hässleholmsmålet var det första av sitt slag i Sverige där en förövare dömts för att ha beställt sexuella övergrepp på barn. Förövaren har alltså själv inte varit på plats och utfört övergreppen, men har haft full kontroll genom att regissera alla händelser med hjälp av pengarnas makt. Enkelt sagt, hade förövaren inte suttit bakom skärmen och med enkla medel kunnat betala för sina ”varor”, hade barnen inte blivit utsatta för grova sexuella övergrepp. Bör förövaren i sådant fall inte straffas som en ”verklig” förövare och sanktioneras för brottet våldtäkt mot barn? En diskussion vi gärna ser att Ask utvecklar.

Precis som Ask skriver så har Rikskriminalpolisen, efter påtryckningar från ECPAT, fått chansen att utöka sina resurser och därmed identifieras idag fler barn än tidigare. En mycket positiv utveckling som vi hoppas att regeringen ta fasta på. Det behövs mer utbildning för polis och rättsväsende för att Sverige ska kunna bli vassare mot barnsexhandeln. Utbildning innebär att fler får upp ögonen för brottet och att fler barn kan identifieras i Sverige och i världen. Det är en gränslös handel, vilket innebär att den även finns i Sverige. Finanskoalitionens framgång kan vittna om att utbildning, samverkan och kommunikation ökar medvetenheten, försvårar handeln och därmed minskar efterfrågan.

Vi vill uppmana alla aktörer att tänka på sin roll i den globala barnsexhandeln, såväl myndigheter, näringsliv som privatpersoner, för visst kan vi alla bli strået vassare i arbetet med att försvåra och stoppa möjligheterna att tjäna pengar på barns kroppar, det krävs bara att vi vågar agera! Ask skriver att regeringen ställer sig bakom den Globala Alliansens målsättning om en högre ambitionsnivå i det internationella samarbetet. ECPAT utgår från att det även innebär en högre ambitionsnivå för det svenska arbetet.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube