Researrangörer berättar om arbetet med ECPATs Uppförandekod mot barnsexturism

maj 9, 2011

ECPAT Sverige har bjudit in de researrangörer som arbetar med ECPATs Uppförandekod mot barnsexturism att skriva en text om sitt arbete med frågan. Här är Vings bidrag.

Ving fördömer alla former av sexuellt utnyttjande av barn och stödjer alla lagar som grundläggs för att förhindra och straffa sådana brott. Sedan mars 1999 ingick Ving ett avtal med ECPAT Sverige om implementering av ”Uppförandekod för researrangörer mot barnsexhandel”.

Syftet med Uppförandekoden är att bidra till bekämpandet av barnprostitution och andra former av sexhandel med barn och grundar sig på FN:s konvention om barns rättigheter. Målet är att öka medvetenheten hos allmänheten. Detta är en mycket viktig fråga och som Sveriges största researrangör ser vi det som en självklarhet att engagera oss och göra vad vi kan för att påverka.
Alla destinationer utanför Europa samt Bulgarien och Rumänien omfattas av ECPAT:s Uppförandekod. Alla hotellägare skriver under tillägget i våra kontrakt. Vårt stöd till barnen och för ECPAT beskrivs i Vings pärmar med hotellinformation, broschyrer och på webben.
I det kontrakt som alla våra hotellpartners skriver under finns en speciell klausul där hotellet förbinder sig att följa policyn mot kommersiellt sexuellt utnyttjande av barn. Det innebär att hotellet ser till att hotellpersonalen är informerad och agerar om de ser tecken på att något barn utnyttjas på området. Brott mot policyn resulterar i avslutande av pågående samarbete.

All personal får information och utbildning om ECPAT och uppförandekoden samt vår handlingsplan. Vi utbildar också all vår utlandspersonal i hur de ska agera om de misstänker brott mot policyn (ECPAT hotline). Information finns också till samtliga anställda på intranätet.

Vi upplyser våra gäster om vårt samarbete med ECPAT mot barnsexhandel. Det är något vi vill lyfta fram och är stolta över. Våra kunder informeras via webben, i välkomstmaterial på resmålet, pärmar på hotellen och ibland även muntligen vid välkomstmöten. Vi upplyser också våra gäster hur de ska agera om de misstänker att barn exploateras.

Och vi märker att vårt arbete ger resultat. Vi kan se en attitydförändring från hotellens sida som förstår konsekvenserna av att bryta mot policyn. Idag känner våra kunder till ECPAT och ECPATs arbete i större utsträckning än tidigare, och vår personal har idag mer kunskap i frågorna.

Svårigheterna är att förändra attityden i olika kulturer och att kontrollera partners. Vi arbetar med tusentals hotell och självklart är det svårt att följa upp alla. Ving har ett samarbete med Travelife för de egna koncepthotellen, där cirka 40 procent av våra kunder bor. Det är det enda idag existerande kontrollsystem som finns beträffande miljö och socialt ansvar. En av riktlinjerna består i att motverka barnsexhandel. Detta följs upp av oberoende inspektörer.

/Magdalena Öhrn, informationschef Ving

 


1 Comment


  1. Jacob Bjelfvenstam

    Bra! jag ser fram emot feedback från fler researrangörer

Leave a Reply

Comment moderation is enabled, no need to resubmit any comments posted.